Stora krav på kommunernas mottagande nästa år

Nästa år väntas kraven på mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Vallentuna att öka ordentligt.

Flyktingströmmarna till Sverige tros fortsätta nästa år. Något som sätter stora krav på kommunerna i länet. Enligt olika nyckeltal som Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram kommer Vallentuna behöva ta emot upp emot 124 fler ensamkommande barn och ungdomar än vad kommunen gör idag.

I dag har Vallentuna hand om 20 barn enligt Länsstyrelsens överenskommelse.

30 miljoner barn är just nu på flykt undan krig, terror och förföljelse. Många av dem är ensamkommande och av dessa beräknas 24 000 söka uppehållstillstånd i Sverige under 2016, rapporterar SVT.

Totalt i länet behövs 7 355 platser fler platser.