Stora planer för Hellasgården

Stora planer för Hellas. Men idrottsförvaltningen prioriterar andra områden.
Stora planer för Hellas. Men idrottsförvaltningen prioriterar andra områden.
Konstsnöspår, ny lekplats, boule- och brännbollsplan.
De nya entreprenörerna som hyr Storstugan i Hellasgården har stora planer för den populära friluftsgården i Nackareservatet och de hoppas att Stockholms stad ska betala.

– Hellasgården har en outnyttjad potential, enligt en av Kalle Schröder, en av de tre killar som i dag driver resturangen Storstugan.

Han ser en friluftstrend där allt fler besöker området.

– Ambitionen är att satsa ordentligt. Redan i dag är Hellasgården ett otroligt populärt utflyktsmål. Stockholmarna har ett växande intresse för friluftsliv och naturen. Den här miljön som finns här, en kvart från stan. Det finns otroligt mycket mer att göra, säger Kalle Schröder.

Den här miljön som finns här, en kvart från stan. Det finns otroligt mycket mer att göra här.

Kalle Schröder, som driver resturang Storstugan i Hellas

 

Bland annat skulle han vilja se ett skidspår med konstsnö, för skidåkning hela vinterhalvåret. Ytterligare planer är att bygga något mer för barnen än den lekplats som finns i dag. På de ytor som finns där det i dag finns ett utegym skulle han kunna tänka sig komplettera med boule-, fotboll-, och brännbollsplaner. Framöver kan han också tänka sig en köksplantering, och arrangemang av en skördemarknad.

Kalle Schröder säger också att han gärna skulle se en raststuga i området, dit allmänheten kan söka sig ruggiga dagar. För samtliga av projekten hoppas han på Stockholm stad ska vara generös och öppna plånboken.

Men Thomas Wiklund på idrottsförvaltningen i Stockholm säger att man från stadens sida ser andra prioriteringar när det gäller friluftsliv.

– Det finns en långsiktig plan för Hellas, men när det gäller till exempel konstsnöspår har vi bedömt att  det är bättre att göra den investeringen i Ågesta, där vi tror att det kommer få större genomslag. Och som tjänsteman skulle jag nog säga att konstsnöspår i Järva också går före Hellas.

Vi måste titta på vilka nya satsnigar som är mer komersiella och vad som faktiskt gynnar skattebetalarna och får fler människor fysiskt aktiva.

Thomas Wiklund, idrottsförvaltningen

 

Thomas Wiklund menar att Hellas en fantastiskt plats med många möjligheter men att man från stadens sida måste se över alla nya initiativ, expansion och eventuella investeringar noga eftersom syftet med platsen är att erbjuda stadens invånare rekreationsmöjligheter.

– En lekplats eller en boule-plan är kanske inte det vi skulle lägga pengar på i första hand, Vi måste titta på vilka nya satsningar som är mer kommersiella och vad som faktiskt gynnar skattebetalarna och får fler människor fysiskt aktiva. Men visst finns ett intresse för att utveckla outnyttjade ytor på området och locka fler att besöka Hellasgården.

Fakta

Vem bestämmer över Hellas?

Hellasgården ligger i Nacka kommun men på mark som ägs av Stockholms stad.

Idrottsföreningen Hellas har tomträttsavtal med staden, det vill säga äger alla fastigheterna men inte marken. De har full så kallad rådighet och kan driva vilken verksamhet  de vill men ändamålet ska vara rekreation för allmänheten. Som stöd får föreningen driftsbidrag från Stockholms stad, till bland annat städning, underhåll av belysning, för att göra skridskobana och hålla befintliga motionsspår i skick.

Fastigheterna på området arrenderar föreningen Hellasgården ut till olika entreprenörer, till exempel resturang Storstugan där Kalle Schröder tillsammans med två andra nu driver restaurangen.

Angående Hellasgårdens utveckling har förvaltningen en dialog med Idrottsföreningen Hellas.

Källa: Stockholms stad, idrottsförvaltningen