Stora satsningar på skola och äldre

Det borgerliga styret flaggar för stora satsningar på skola och äldreomsorg nästa år. Från årsskiftet höjs skolpengen med tre procent.

Men det är alldeles för lite, tycker Lärarnas riksförbund.

Prognosen var nattsvart. 2015 skulle bli ett dåligt år och Lidingös borgerliga styre hade flaggat för blygsamma en procent i påslag för de kommunala verksamheterna. Nu närmar sig valet och tongångarna är ljusare, tack vare bättre fart på svensk ekonomi och högre skatteintäkter.

– Det oerhört skönt att vi har ekonomiska förutsättningar att kunna göra de här satsningarna. Det såg mörkt ut förra året vid den här tiden, men för oss har det varit viktigt att ta ansvar för en ekonomi i balans, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M).

I budgetdirektiven för 2015 föreslår Lidingös styrande trojka – M, FP och KD – att pengabeloppen till förskolan och grundskolan höjs med tre procent. Man vill även förstärka äldre- och handikappomsorgen med samma höjning.

Övriga nämnder får en uppräkning med två procent. Dessutom tidigareläggs satsningen på skolan och förskolan till 1 januari.

Oppositionsrådet Kent Ivarsson (C), välkomnar satsningen på skolan och påpekar att partiet föreslog en sådan satsning redan ifjol.

– Mindre barngrupper i förskolan och grundskolan känns ytterst angeläget. Och lärarlönerna på Lidingö har halkat efter, säger han.

På Lärarnas riksförbund tas budgetdirektiven emot med besvikelse.

– Det handlar om alldeles för lite pengar med tanke på de problem som finns i gymnasieskolan, med stressade elever som vi inte har tid att ta hand om och allt mindre resurser i grundskolan till barn som behöver extra stöd, säger ombudet Karin Björkman.

Fakta

Budgeten tas i november

Skatteunderlaget för Lidingö stad ser ut att öka med 50 miljoner för 2015.

I budgetdirektiven föreslås satsningar med tre procent på förskola, grundskola, äldre- och handikappomsorg.

Kommunalskatten ligger kvar på 18,63 kronor per intjänad hundralapp.

Nu ska nämnderna föreslå en fördelning av pengarna utifrån direktiven.

Budgeten klubbas i fullmäktige i november.