Stora skillnader på skolornas lärartäthet

Lärartätheten i Tyresö är bland den sämsta i Stockholms län.

Och variationen mellan skolorna är stor.

På högstadieskolan Dalskolan i Krusboda som har högst lärartäthet i Tyresö har varje heltidsarbetande lärare i snitt elva elever. På enskilt drivna populära Kunskapsskolan i Skrubba är motsvarande siffra tjugo.

Gunilla Persson som är rektor på Kunskapsskolan är inte överraskad av siffrorna.

– Vi har organiserat oss annorlunda. Våra lärare har betydligt fler undervisningstimmar än andra lärare, men eftersom vi har mycket färdigt undervisningsmaterial behöver de inte lägga så mycket tid på planering.

Att Kunskapsskolan kan jobba på det här sättet gör att ovanligt studiemotiverade elever söker sig till skolan, tycker inte Gunilla Persson stämmer.

– När vi startade var det möjligtvis fler studiemotiverade elever som sökte sig till oss. Men så är det inte längre. Antagningen sker efter ködatum, förutom de elever som har syskonförtur, säger hon.

Men det är inte bara skillnaderna mellan skolorna som är stora i Tyresö. Sammantaget har skolorna i Tyresö tillsammans med dem i Öster- åker och Värmdö länets tredje sämsta lärartäthet. Bara i Danderyd och Sundbyberg snålar man mer på lärare.

Ulla-Karin Ervik, ordförande i Lärarförbundet Tyresö, menar att det framförallt behövs fler lärare för att minska arbetsbördan för dem som redan finns i skolorna.

– Antalet lektioner som en lärare håller i har ökat stort de senaste åren. Lärare behöver mer tid för pedagogiskt utvecklingsarbete, så att de klarar de höga kraven på invidvidanpassad undervisning, säger hon.

Enligt Ulla-Karin Ervik behöver inte alla elever hög lärartäthet, men de elever som behöver mer individ-anpassad undervisning riskerar att inte nå målen om lärarna inte får tid att utveckla sin undervisning.

– I Tyresö har man ju dessutom infört att en stor andel av de barn som är i behov av särskilt stöd ska gå i större klasser. Det gör att kraven på individanpassad undervisning ökar ytterligare, säger hon.

Fakta

Antal elever per heltidstjänst