Stora Sköndal: Här är de heta stridsfrågorna

Flygperspektiv över framtidens Stora Sköndal.
Flygperspektiv över framtidens Stora Sköndal.
Sköndal laddar för strid inför samrådsmötet om Stora Sköndals-planerna i nästa vecka. Här är några av de hetaste frågorna – och invånarna som tänker ta fajten.

Sebastian Dahlgren Axelsson med sonen Gösta vid gång- och cykelvägen nära Sandåkraskolan och Pepparkaksgränd. Här ska en bred buss- och bilväg dras, enligt samrådsförslaget.

VÄGEN

En ny väg för buss och bil föreslås dras genom Stora Sköndal där villaområdet Skogsbyn ligger idag, via Pepparkaksgränd och Sandåkravägen, upp till Tyresövägen och bytespunkt Norra Sköndal.

Barnen kommer inte kunna gå själva till och från skolan längre

– Det blir en jättestor väg för både bussar och bilar. Den kommer att gå precis bredvid Sandåkraskolan och göra att barnen inte kan gå själva till och från skolan längre. Dessutom kommer skog att skövlas där vägen ska fram – skog som både skola och fritids använder idag för att skolgården är så trång, säger Sebastian Dahlgren Axelsson som bor i Lilla Sköndal och har en son i Sandåkraskolan.

Med över 4000 nya bostäder och 1500 arbetsplatser känns det himla naivt

– Stiftelsen Stora Sköndal räknar inte med någon kraftig trafikökning. Men med över 4000 nya bostäder och 1500 nya arbetsplatser känns det himla naivt.

– Helst skulle jag vilja att de byggde tunnelbana istället. Men är det bussar man ska satsa på vore det bättre om den nya vägen BARA blir för bussar. Inte en jättestor väg som genererar en massa biltrafik, säger Sebastian Dahlgren Axelsson.

 

Kristina Rebensdorff och Gösta Crantz bor i Skogsbyn och sitter i styrelsen för pensionärsbostadsföreningen i Stora Sköndal.

RIVNINGEN AV SKOGSBYN

Enligt programförslaget ska totalt 161 bostäder på stiftelsens område rivas. Däribland 139 hyresvillor i området Skogsbyn. De flesta av dem är seniorbostäder.

– Förslaget handlar om att flytta en himla massa äldre personer. Många av oss som flyttat hit har gjort det under premissen att vi skulle kunna bo kvar resten av livet; att det här skulle bli den sista flytten, säger Gösta Crantz, ordförande i pensionärsbostadsföreningen i Stora Sköndal och själv bosatt i Skogsbyn sedan nio år.

– Vi kommer att kämpa för Skogsbyn. Vi har ingen annanstans att ta vägen. Stiftelsen säger att de ska erbuda oss andra bostäder på området men det handlar om drygt 200 personer. Det finns inga likvärdiga bostäder för så många, säger vice ordföranden Kristina Rebensdorff och fortsätter:

Många av oss har själva renoverat upp våra hus

– Att riva de här husen är kapitalförstöring. Stiftelsens argument att de är dåligt underhållna håller inte. Många av oss har själva renoverat upp våra hus.

– Om de inte lyssnar och går vidare med rivningen borde de i alla fall bygga på andra håll först och spara Thorsten Levenstams väg så länge det går. Allteftersom kommer området att tappa invånare, det blir en ”naturlig avgång” eftersom medelåldern är hög här. Det skulle vara en mjukare variant, säger Gösta Crantz.

 

Erika Bjureby oroas över planerna på 14-våningshus på gränsen till Flatens naturreservat. Bilden är ett montage. Foto: Privat, Illustration: Kjellander+Sjöberg, Landskapslaget, Stadsbyggnadskontoret.

NATUREN

I programförslaget för Stora Sköndal står att 22 procent av träd med mycket högt naturvärde kan fällas. Några av de högsta husen som planeras i området hamnar nära Flatens naturreservat.

Det som gör mig otroligt bekymrad är att en del av bostäderna ligger precis på gränsen

– Jag bor i Sköndal och tillbringar mycket tid i skogen. Det som gör mig otroligt bekymrad med förslaget är att en del av bostäderna ligger på gränsen till Flatens naturreservat. Där finns flera rödlistade arter och orörd gammelskog. Jag undrar om stiftelsen har gjort nödvändiga miljöutredningar, och kan garantera att arter och skogslandskap inte påverkas, säger Erika Bjureby som bor på Bagarfruvägen.

Hur kommer reservatets natur att klara påfrestningen?

– Man måste också tänka på hur många som kommer att bo i det nybyggda området. Hur kommer reservatets natur att klara påfrestningen det innebär? Några av husen ligger verkligen precis på gränsen, de borde flyttas längre in på området.

Fakta

Möte 19 oktober

Torsdag 19 oktober klockan 15-20 är det samrådsmöte/öppet hus om programförslaget för Stora Sköndal.

Plats: Kristinahuset, Herbert Widmans väg 7

Samrådsförslaget hittar du här