Stora Sköndals asylboende läggs ner

Jamila och Ahmed Beitsayah har bott i Sköndal i elva månader. Deras dotter går på förskola i området. Nu tvingas hela familjen flytta – och de vet inte ens om de får bo kvar i Stockholm.
Jamila och Ahmed Beitsayah har bott i Sköndal i elva månader. Deras dotter går på förskola i området. Nu tvingas hela familjen flytta – och de vet inte ens om de får bo kvar i Stockholm.
Många av familjerna på Stora Sköndal har börjat rota sig i området.
Många av familjerna på Stora Sköndal har börjat rota sig i området.
Asylboendes på Stora Sköndal har 92 platser.
Asylboendes på Stora Sköndal har 92 platser.
Stora Sköndals asylboende, med 92 platser, läggs ner. Invånarna, varav många har barn i skola och förskola i området, måste flytta senast den 20 november.

Migrationsverket gav beskedet på ett möte för alla boende på onsdagen.

När Mitt i träffar några av familjerna är de fortfarande chockade.

– Vi blev väldigt överraskade. Vi har inte hört något om det innan. De förstör våra barn. De går i skolan här och har hunnit skaffa kompisar. Det är många som har gråtit idag, berättar Saadia vars dotter går på Sköndalsskolan.

– Vi har bott här i elva månader. Vi har en son som är tio och en dotter som är tre. Vi tycker verkligen om Sköndal och alla som bor här har blivit som en stor familj. Nu vet vi inte ens om vi får stanna i Stockholm, säger Ahmed Beitsayah.

Farah från Afghanistan kom till Sköndal för tre månader sedan. Hennes dotter skulle börja på dagis i nästa vecka.

– Jag är väldigt ledsen. Det har varit bra här. Nu måste vi börja om igen, säger hon.

Migrationsverket förklarar nedläggningen med att avtalet med stiftelsen Stora Sköndal löper ut den 20 november.

– Vi tycker att det här boendet har fungerat väldigt bra men nu ser vi över vår boendekapacitet i hela landet med tanke på att det inte längre kommer så många asylsökande som vi tidigare trott, säger Jonas Krantz, sektionschef för Migrationsverket i Stockholm.

Varför förnyar ni inte avtalet om det har fungerat så bra och många trivs?

– Det är en bra fråga. Vi har beslutat oss för det här i en dialog med leverantören (Stiftelsen Stora Sköndal, reds. anm.). Det handlar också om att vi är styrda av regler kring upphandlingsavtal.

Finns det ekonomiska skäl också?

– Helhetsbilden handlar helt klart om att vi måste hushålla med rikets finanser. Det är en balans mellan att se till individens situation, till de avtal som gäller och till att hålla nere kostnaderna.

En förklaring är alltså att det blir billigare för staten att flytta personer från Sköndal till ett boende som Migrationsverket har löpande avtal med och där det finns lediga platser.

Och var finns de lediga platserna?

Migrationsverket skriver i ett brev till de boende att alla kommer att erbjudas en plats antingen i en annan del av Stockholm – eller i övriga Sverige. Med Stockholm menas i det här fallet Storstockholm. Jonas Krantz kan till exempel inte svara på om det finns lediga platser på asylboendet i Larsboda.

– Vi försöker titta på platser i närområdet men vi kommer också behöva titta på den kapacitet vi har i hela riket. Det är väldigt svårt för mig att säga var de som bor på Stora Sköndal kommer att hamna. Vi försöker framför allt se till att barnfamiljer inte rycks upp med rötterna mitt under pågående termin. Men jag kan inte garantera att det inte blir så.

Ni visste att avtalet löpte ut 20 november. Varför ger ni det här beskedet med så kort varsel?

– Vi har fört en diskussion med leverantören och vi har sett över våra avtal. Det var först i förra veckan vi visste att avtalet inte skulle förlängas.

Nedläggningen innebär också att det framgångsrika integrationsprojektet Asylodlarna slås i spillror. Under året har 15 personer odlat mark på stiftelsens område och lyckats så bra att man blivit grönsaksleverantör till en lokal restaurang.

Lena Israelsson, volontär och ledare för projektet, är mycket ledsen över beskedet.

– När jag gick därifrån idag satt både kvinnor och män och storgrät. De har precis börjat rota sig här. Och för odlingen hade vi stora planer nästa år, säger hon.

Stiftelsen Stora Sköndal skriver på sin hemsida att Migrationsverket erbjudit dem att ta tillbaka sitt anbud om att förnya avtalet ,och att de nappat på det erbjudandet. ”Vi beklagar situationen för de människor som nu kommer att få flytta, framför all de som rotat sig här”, skriver områdeschefen Anna Toll på stiftelsens hemsida.