”Synd att de stora träden försvinner”

John Richette hoppas att nya Pålsundet kommer att likna dagens så långt det går.
John Richette hoppas att nya Pålsundet kommer att likna dagens så långt det går.
Pålsundet efter ombyggnaden. Bryggor och pålar behålls, men flyttas längre ut i vattnet.
Pålsundet efter ombyggnaden. Bryggor och pålar behålls, men flyttas längre ut i vattnet.
Bryggorna ska rivas på Södermalmssidan, men sedan byggas upp igen. Klart 2020.
Bryggorna ska rivas på Södermalmssidan, men sedan byggas upp igen. Klart 2020.
Nu är det klubbat och klart.
Pålsundet ska byggas om – och den idylliska miljön förändras.
Beslutet väcker både ris och ros hos de Söderbor Mitt i pratat med.

Det har kallats galenskap och nära 25 000 personer har protesterat. Trots det klubbade kommunfullmäktige igenom beslutet att riva Pålsundet på måndagskvällen.

Det innebär att hela slänten mot vattnet mellan Långholmsbron och Pålsundsbron ska grävas upp och all vegetation, inklusive stora lövträd, tas bort.

Även båtbryggorna som finns på sträckan ska rivas under arbetet. Men bryggorna ska dock byggas upp igen. Och nya träd ska planteras.

Krister Karlsson. Foto: Pekka Pääkkö

”Tråkigt men nödvändigt”

Krister Karlsson har jobbat med diverse på Långholmen i nio år, och tycker att det är tråkigt att miljön kommer att förändras. Men samtidigt ser han omdaningen som något som ändå måste göras.

– Det är synd, men nödvändigt, säger han.

Det som är tråkigast är att de stora träden försvinner, tycker han. Längs med vattnet växer bland annat en stor pil med en stam som är nära en meter bred.

– Det tar väl 50-100 år så växer de till sig till samma storlek igen, säger Krister Karlsson.

Så här ska nya Pålsundet se ut efter rivningen.

Så här ska cykel- och gångbanan se ut i nya Pålsundet se ut efter rivningen. Illustration: Stockholms stad.

Nästan varje dag brukar John Richette promenera längs med kanalen. Det är bra att cykelbanan separeras från de gående, tycker han.

– Det är rent livsfarligt i dag.

John Richette. Foto: Pekka Pääkkö

Men att miljön förändras tycker han är sorgligt.

– Jag hoppas att de kommer så nära som det ser ut i dag när de är klara. På sommaren känns det som en båtutställning med alla vackra träbåtar när man går här nere.

Spaden sätts i jorden i höst

Byggstart planeras till hösten 2018 och arbetena kommer sedan att pågå under hela 2019 och början av 2020.

Båtägare som under byggtiden förlorar sina båtplatser ska erbjudas nya av staden. Oklart var.

Kostnaden för att bygga om Pålsundet beräknas till 130 miljoner.