Storängen: Felaktiga uppgifter bakom beslut

Lars Liljegard & Fredrik Siljelöv ville skydda miljöintressen– upptäckte fel i dokument.
Lars Liljegard & Fredrik Siljelöv ville skydda miljöintressen– upptäckte fel i dokument.
Vy över Storängen.
Vy över Storängen.
Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard.
Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard.
Lars Liljegard och Fredrik Siljelöv.
Lars Liljegard och Fredrik Siljelöv.
Felaktiga uppgifter ligger bakom beslutet om masshanteringsstation vid Storängen i Raksta. Platsen är bland annat ett riksintresse för naturvård.
– Jag har gjort fel, det är uppenbart att jag missat att ändra den delen. Jag har kanske inte granskat det tillräckligt bra, säger Christina Bolinder, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att påbörja en detaljplaneprocess för att etablera en masshanteringsstation vid Storängen i Raksta.

Rakstaborna Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard har tidigare riktar kritik mot den behovsbedömning som ligger till grund för beslutet. Det har nu visat sig att flera uppgifter i dokumentet är felaktiga.

– Vi tycker att de lurar till sig en plats som egentligen är ett riksintresse för naturvård, säger Fredrik Siljelöv.

Miljöintressen överlappar varandra

I dokumentet står det att den utpekade platsen angränsar till riksintresset för naturvård samt område för kulturmiljöinventeringen. Det stämmer dock inte. Enligt naturvårdsverket ligger halva området inom riksintresset för naturvård. Området ligger även inom kulturmiljöinventeringen, enligt kommunens egen hemsida.

Christina Bolinder är planarkitekt och en av de som arbetat fram materialet.

– Jag har gjort fel, det är uppenbart att jag missat att ändra den delen. Jag har kanske inte granskat det tillräckligt bra. I den övriga texten framgår däremot att planområdet berörs av befintlig kulturmiljöinventering.

Blir det inte missvisande?

– Jo självklart kan det vara missvisande. Däremot så är det meningen att man ska ta och titta på det i detaljplanearbetet. Man måste utreda var värdena finns.

Lars och Fredrik är dock rädda för att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet blivit vilseledda av den felaktig behovsbedömning. Christina Bolinder håller dock inte med, hon menar att politikerna varit informerade om platsens miljöintressen.

– Oavsett de felaktigheter som finns i behovsbedömningen så har politikerna blivit informerade. Vi har trots allt haft dragningar för politikerna.

Miljön: ”ingen stor påverkan”

Fredrik och Lars riktar även kritik mot miljöchecklistan. På fyra punkter har stadsbyggnadsförvaltningen kryssat i nej– projektet kommer inte medföra eller påverkas av några väsentliga hälso- och miljökonsekvenser. Samtidigt beskriver texten hur samtliga fyra områden kommer påverkas.

– Svaret är nej, inte några väsentliga hälso- och miljökonsekvenser. Det är inte frågan om mindre påverkan, utan väsentliga– en stor påverkan. Jag gjorde bedömningen att vi kryssade i rätt.

Oavsett så har det inte uppfattats på det jag sättet jag tänkt.

Så ordet ”väsentlig” kan tolkas subjektivt?

– Ja absolut. Men det är också kopplat till lagstiftningen.

Lars Liljegard och Fredrik Siljelöv.