Storängen: Kommunen omprövar beslutet

Vy över Storängen i Raksta.
Vy över Storängen i Raksta.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet visste inte att Storängen låg inom riksintresse för naturvård. Nu ska beslutet omprövas.
– Vi hade ingen annan information än att kartunderlaget var rätt, säger Fredrik Saweståhl, ordförande i kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Detaljplanen för masshantering vid Storängen i Raksta får vänta. Beslutet ska omprövas på grund av felaktigheter i underlaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet erkänner att de inte hade alla uppgifter när de klubbade igenom planuppdraget. Den utpekade platsen vid Storängen ryms inom riksintresset för naturvård och friluftsliv, samt inom kulturmiljöinventeringen. Något som Mitt i Tyresö tidigare rapporterat om.

– Vi hade ingen annan information än att kartunderlaget var rätt. Någon hörde av sig och berättade att gränsen för riksintresse för naturvård går på ett annat ställe, det hade vi inte någon aning om, säger Fredrik Saweståhl.

Marie Åkesdotter (Mp), gruppledare och språkrör, tog initiativet till att ompröva beslutet.

– Jag anser att platsen är direkt olämplig. Vi kan inte förlägga den här anläggningen inom riksintresse för naturvård, det kan man inte göra. Det här är ett området som är skyddat på många olika sätt, och endast en liten del som inte är skyddad.

Inte heller oppositionsborgarrådet Anita Mattson (S) visste att området låg inom riksintresset.
–  Inte innan vi fattade beslutet, det stod inte i handlingarna att det gjorde det. Jag tyckets givetvis att när vi fattar beslut ska det göras på korrekt underlag. Det är bra att ärendet kommer upp en vända till. Om det nu råkar blivit en felaktighet så är det rimligt att vi prövar det på nytt.

Utskottet samlas igen den 24 januari. Då ska stadsbyggnadsförvaltningen ha tagit fram korrekt fakta och beslutet ska omprövas.

– Är det så att kartan som finns i underlaget är fel så kan det naturligtvis påverka om det går att gå vidare med här eller inte. Frågan är om kartan är rätt. Det får stadsbyggnadsförvaltningen återkomma med, säger Fredrik Saweståhl.

700 invånare säger nej till förslaget

Flera invånare har kämpat för att upplysa politikerna om felaktigheterna och skydda miljöintressena. Drygt 700 personer har skrivit på namninsamlingen Stoppa krossen. Jan-Åke Hegestedt bor på Bergholmen mitt emot Storängen och är en de som skrivit under.

Om det här är den bästa platsen i kommunen, då kan man konstatera att det inte finns någon plats. Därför får kommunen bara acceptera det.

Hegestedt ser de 700 underskrifterna som ett tecken på folkviljan, och att kampen mot stenkrossen handlar om hur man behandlar naturen och kulturlandskapet.

–Den här marken är gammal kulturmark och odlingsmark som brukats i 1000 år och är omgiven av gravar. Att ta den här marken och göra om det till ett industriområde, det är obegripligt för mig. Vi har en skyldighet att bevara den här miljön.