ANNONS

Storbråk om simhallen – rivning eller ej?

Blir det aktivitetshus, föreningsliv eller parkeringsplatser i Jakobsbergs simhall?
Blir det aktivitetshus, föreningsliv eller parkeringsplatser i Jakobsbergs simhall?
Vändorna kring badhusen fortsätter. Trots att Claes Thunblad (S) gått ut med att han vill bevara badhuset i Jakobsberg röstade majoriteten ned ett förslag från Kristdemokraterna om att göra just det.
– Det är politiskt, såklart, man vill inte ge oppositionen en fjäder i hatten, säger Lennart Nilsson (KD).
ANNONS

I samband med att beslutet togs om att bygga en ny simhall i Jakobsberg fick entreprenören, Tagehus, också i uppdrag att riva den nuvarande simhallen för att ge utrymme för parkeringsplatser. Men efter att priset för rivning och sanering av marken skjutit i höjden, och insikten nått kommunfullmäktige om att den nuvarande simhallen egentligen är en helt sund byggnad, lät det annorlunda.

I slutet av förra sommaren gick kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad ut och berättade att kommunen och entreprenören Tagehus kommit överens om att bevara byggnaden. Istället för parkeringsplatser skulle simhallen bli aktivitetshus.

För några veckor sedan la Lennart Nilsson, (KD), en motion om att kommunen skulle inleda en förhandling om att bygga om den nuvarande simhallen till lokaler för föreningslivet, och undersöka föreningslivets behov. Men då röstade majoriteten ner förslaget.

Politikerna oense på flera punkter

Oenigheterna mellan Lennart Nilsson och Claes Thunblad verkar i huvudsak vara två: Hur ska förhandlingarna mellan kommunen och entreprenören Tagehus ske – behövs ett politiskt beslut för att föra diskussioner? Och ska det gamla huset helst byggas om till ett aktivitetshus med inriktning på sport, eller till föreningslokaler till kulturlivet?

Claes Thunblad menar att Kristdemokraternas förslag om att inleda formella förhandlingar skulle få kommunen att se oseriös ut, eftersom det skulle innebära att förhandla om ett redan ingått avtal.

– Man beter sig inte så, och river upp en upphandling. Vi kan föra fram våra önskemål som kommun men det är upp till Tagehus, som förfogar över byggnaden nu, säger Claes Thunblad.

Han kallar det också ”oärligt” att blanda in föreningslivet i några diskussioner innan det står klart att byggnaden blir kvar, och betonar att det ännu inte är säkert att kommunen och Tagehus kan komma överens om byggnadens framtid.

– Däremot är det möjligt att vi kommer till en punkt där vi är överens med Tagehus och sedan behöver ta ett politiskt beslut, säger Claes Thunblad.

”Ett rent påhitt”

Men det kallar Lennart Nilsson för ”struntprat”.

ANNONS

– Yrkandet var ju inte att man skulle bryta avtalet, utan att inleda förhandlingar, precis i enlighet med vad Tagehus sagt – att de vill förhandla, säger Lennart Nilsson.

Claes Thunblad säger att den viktigaste anledningen till att man röstade ner Kristdemokraternas förslag är att en förhandling om avtalet skulle kunna innebära att byggandet av den nya hallen fördröjs, och därmed fördyras. Men inte heller det resonemanget tror Lennart Nilsson på.

– Jag är jurist själv, och det där ser jag som ett rent påhitt. Den ena hallen är vi ju överens om, den byggs. Hur det skulle påverka den andra hallen förstår jag inte, det låter helt ologiskt, säger Lennart Nilsson.

Men är det ett problem om dessa förhandlingar sker på tjänstemannanivå, och inte genom kommunfullmäktige?

– Frågan är ju vad politiken vill, och det vet vi inte just nu. Som så mycket annat med Claes Thunblad sker saker i stängda rum. Det skulle ju varit en styrka i hans förhandlingar att ha med sig att politiken i Järfälla önskar att ta ett beslut i den inriktningen. Järfällaborna äger ju fortfarande byggnaden och kommunen har en stark förhandlingsposition, säger Lennart Nilsson.

Bosse Majling som är chef på kultur- och fritidsförvaltningen, bekräftar att det enda beslut som just nu finns är att badhuset ska rivas.

– Som tjänsteman är det bara det jag har att rätta mig efter, det är det senaste gällande politiska beslutet. Men i övrigt får jag hänvisa till politiken, säger Bosse Majling.