Storförlust för vård och omsorg

Kommunens vård- och omsorgsnämnd går kraftigt back.

Nu finns förslag på besparingar som kan drabba äldre och funktionsnedsatta.

Vård- och omsorgsnämnden, den nämnd som har ansvar för bland annat äldreomsorg, hemtjänst och daglig verksamhet för funktionsnedsatta går back.

Enligt den senaste prognosen kommer budgeten i år att överskridas med 11,6 miljoner kronor. Därför har tjänstemännen nu tagit fram en åtgärdsplan för att undvika ett budgetunderskott.

Det finns förhoppningar om att kunna spara pengar genom att bland annat undvika kostnader i hemtjänsten då brukaren antingen vistas på sjukhus eller helt enkelt säger nej till hjälp.

Undersökningar har visat att hela 10 procent av den utbetalda timpenningen till utförare går förlorad på grund av detta. En effektivisering på bara en procent skulle innebära en besparing på 770 000 kronor om året.

Det finns även förslag på åtgärder som kan komma att drabba brukarna betydligt hårdare.

Bland annat finns tankar om att lägga ner restaurang Frejas kök, ett utvecklingsprojekt som kombinerar social gemenskap vid äldreboendet Tors backe med daglig verksamhet för funktionsnedsatta.

Enligt förslaget ska även andra sociala aktiviteter minskas kraftigt eller läggas ner, bland annat seniorträffar och musikcaféet i Tegelhagen för ungdomar med utvecklingsstörning och autism.

Kommunen vill också dra ner ersättning till personer som vårdar anhöriga, samt minska antalet vårdplatser.

Enligt vård- och omsorgsnämndens ordförande Björn Karlsson (M) beror underskottet bland annat på att antalet som fått hjälp av hemtjänst har varit fler än budgeterat samt löneökningar för anställda inom vård och omsorg.

Han understryker att det föreslagna åtgärdsprogrammet är ett diskussionsunderlag inför ett möte med kommunstyrelsen i morgon onsdag den 23 maj då man kommer att äska mer pengar.

– Vi vill visa vad som skulle hända om hela underskottet skulle hämtas in. Det här är åtgärder som man inte ens skulle drömma om att verkligen genomföra, säger Björn Karlsson.