Storkök dåliga på återvinning

Rinkeby-Kista Endast 28,1 procent av storhushållen och storköken i Rinkeby-Kista stadsdel sorterar sitt matavfall. Det är klart under Stockholmssnittet på 37 procent.

Bäst i stan är Spånga-Tensta. Där sorterar 70,7 procent av storhushållen och storköken ut sitt matavfall för biologisk behandling.