Storlek på barngrupper ska granskas

Rinkeby-Kista Stadsdelen ska göra en utvärdering av barngruppernas storlek och sammansättning i förskolorna.

Under 2011 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av förskoleverksamheten. Man ansåg att förskolorna i Rinkeby-Kista håller god kvalitet, men att det finns brister. Några åtgärder har påbörjats, men Skolinspektionen anser att stadsdelen också måste utvärdera barngruppernas storlek, något som stadsdelsnämnden i torsdags beslutade ska göras under året.