Storlek på simbassängen i Dalénum ännu oklar

Bygget av simhallen i Dalénum är en het fråga.
Bygget av simhallen i Dalénum är en het fråga.
Många Lidingöbor ser fram emot den planerade simhallen i Dalénum och en het fråga har varit storleken på bassängen. Nu uttalar sig kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes (M) om frågan.
"Vi tänker inte göra som Centerpartiet att lova utan att ha täckning, inte köpa grisen i säcken", skriver hon.

Bygget av simhallen i Dalénum engagerar många Lidingöbor. En het debatt rörande bygget har varit storleken på bassängerna i badhuset. Blir den 25 eller 50 meter?

Under förra veckan gjorde Centerpartiet ett utspel där de framförde att de ville se en 50 meters-bassäng. Och nu svarar kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes (M) på uttalandet.

”Majoriteten arbetar nu strategiskt med simhallsfrågan och i det arbetet ingår även att se över storlek och innehåll, men även viktiga aspekter som ekonomi, drift-, mark- och ägarförhållande. Vi vill se en bra simanläggning som svarar upp mot den breda allmänhetens behov, men vi lyssnar även på olika föreningars önskemål”, skriver hon i ett mail till Mitt i.

Hon säger att önskemålen kring simhallen är många, men anser att det har saknats en seriös diskussion kring hur detta ska finansieras och hur det påverkar driftekonomin.

”Det vi vet är att en simhall är mycket dyr att driva och alltid går med förlust. Frågan är hur mycket olika aktörer är beredda att långsiktig bidra till den årliga driften och hur stora underskott skattebetalarna är beredda att acceptera. Därför är det viktigt att vi nu grundligt går igenom alla aspekter. Vi tänker inte göra som Centerpartiet att lova utan att ha täckning, inte köpa grisen i säcken.”

Beslut fattas i juni

Även Liberalerna kommenterar det planerade bygget.

”Liberalerna vill att det nya badhuset ska vara flexibelt och gärna med en 50-meters bassäng. I maj kommer kommunstyrelsen att få en redogörelse av tjänstemännen för olika alternativ samt vad de kostar. Först när vi vet priset kan vi ta slutlig ställning”, skriver Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd.

Under gårdagens kommunstyrelse informerades att förvaltningen nu utreder olika alternativ för badhus, bland annat 25 meter, 50 meter, 8 banor, 10 banor, med mera.

Mer information presenteras på kommunstyrelsen i maj, och ett beslut kommer att fattas i juni.