Företagare dömdes för ekobrott

TÄBY En företagare har dömts av Ekobrottsmyndigheten för bokföringsbrott. Bolaget hade inte gjort årsredovisningen för 2010 i tid. Den dömda personen var styrelseledamot och ansvarig för bolagets räkenskaper och dröjsmålet berodde på oaktsamhet, enligt myndigheten.

Straffet blev villkorlig dom och 40 dagsböter.