Storm mot byggplaner

Byggplanerna vid Råstasjön fortsätter att engagera. Förra helgen hölls ytterligare en protest­aktion.

Och i stadshuset­ dignar pärmarna av ­rekordmånga yttranden.

Det planerade bygget av 1 800 bostäder vid Råstasjön väcker protester. Förra helgen hölls en ljusmanifestation där 250 personer bildade en mänsklig mur runt sjön.

– Fackeltåget visade att det finns en växande folkrörelse för Råstasjön, säger Leo Rudberg från nätverket Rädda Råstasjön.

Nätverket har hittills samlat in 8 500 namnunderskrifter mot bygget.

En av dem som skrivit på är komikern och Solnabon Babben Larsson.

– Det pågår en väldig exploatering, men just här så passar det inte riktigt in att man bygger massa hus. Man får inte glömma bort att spara grönytor även för dem som flyttar in, säger hon.

Synpunkter på bygget har haglat in de senaste månaderna och fyller nu flera pärmar.

– Vi har aldrig fått in så mycket synpunkter förut, säger en tjänsteman som uppskattar att 85 procent av de som skriver är kritiska.

Många framhåller Råstasjöns naturvärden och menar att ”det är unikt med en sjö mitt i en stad” och att ”det rika natur- och fågellivet måste värnas”. Men det finns även positiva röster.

– Jag tycker det är ett bra förslag eftersom det ökar tillgången till området och fler kan använda sjön för rekreation. Sedan finns vissa bitar man får justera, som att spara strandskyddet till exempel, säger Solnabon Ola Halvardsson.

Över 400 yttranden har kommit in. Riktigt lika många har inte hörsammat Pehr Granfalks (M) inbjudan till konstruktiva samtal över en kopp kaffe. Ett 20-tal personer har besökt kommunstyrelsens ordförande.

Att helt stoppa bygget är fortfarande inte aktuellt, men planen kommer att justeras, menar han. Bland annat kommer bebyggelsen att flyttas högre upp från sjön, för att värna strandskyddet.

Även den å som löper från sjön mot Arena­staden ska rensas upp och bevaras.

Många i Sundbyberg har engagerat sig, vilket kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S) märkt av. Han följer med intresse debatten i Solna.

– Det verkar vara en maffig plan de har, men vi är försiktiga med att lägga oss i grannkommunens affärer.

Han förstår att trycket att exploatera är stort och föreslår att Solna i stället sneglar på Sundbyberg.

– I Sundbyberg har vi trevliga parkmiljöer, men i Solna finns inte det. Vi vill gärna ha en gemensam stadspark mellan Golfängarna och Råstasjön. Det vore helt unikt i Sverige med en park i två städer.

Fakta

Här naggas det i den gröna oasen

Den ”gröna korridoren” som utgörs av Rissne ängar, Lötsjön, Golfängarna och Råstasjön naggas i kanten på flera håll.

Vid Råstasjön planeras 1 800 bostäder. I Hallonbergen-Ör planeras en ökad förtätning med bostäder och en förskola. På Rissne ängar byggs det just nu skolpaviljonger.

Källa: Solna stad Sundbybergs stad