Min lokala hjälte

Stormen krävde 50 utryckningar

Flera dagars kraftig blåst.

Det innebar 50 uppdrag för Södertörns brandförsvarsförbund där Nacka ingår.

Under tre dagar, från fredag till söndag, mer än fördubblades antalet brandkårsutryckningar i de tio kommunerna. Det handlade främst om att flytta undan nedfallna träd och grenar.

Från fredag 4 december till söndag 6 december inkom 50 larm om nedblåsta träd, att jämföra med 20 sådana larm från januari fram till slutet av förra veckan.

– Mer än dubbelt så mycket som under resten av året, säger Lars-Åke Stevelind, operativ räddningschef vid räddningstjänsten i Stockholms län.

Nacka har inte varit värre drabbat än någon annan kommun, enligt Lars-Åke Stevelind. Antalet uppdrag har varit jämnt fördelat över kommunerna.

Brandkåren har hjälpt till att flytta träd på kommunala och i viss mån privata vägar.

– Vi har sett till att trafiken flyter på, som busstrafiken. Det handlar om att ordna med framkomligheten på vägar, eller där träd hotar att falla över fastigheter, säger Lars-Åke Stevelind.

Inga civilpersoner har enligt Stevelind kommit till skada, däremot var det en deltidsbrandman i Järna som skadades av en fallande gren.

– Det tyder på att människor lyssnat på SMHI:s vädervarningar, säger Stevelind.