Stormen krävde 50 utryckningar

Flera dagars kraftig blåst.

Det innebar 50 uppdrag för Södertörns brandförsvarsförbund där Nacka ingår.

Under tre dagar, från fredag till söndag, mer än fördubblades antalet brandkårsutryckningar i de tio kommunerna. Det handlade främst om att flytta undan nedfallna träd och grenar.

Från fredag 4 december till söndag 6 december inkom 50 larm om nedblåsta träd, att jämföra med 20 sådana larm från januari fram till slutet av förra veckan.

– Mer än dubbelt så mycket som under resten av året, säger Lars-Åke Stevelind, operativ räddningschef vid räddningstjänsten i Stockholms län.

Nacka har inte varit värre drabbat än någon annan kommun, enligt Lars-Åke Stevelind. Antalet uppdrag har varit jämnt fördelat över kommunerna.

Brandkåren har hjälpt till att flytta träd på kommunala och i viss mån privata vägar.

– Vi har sett till att trafiken flyter på, som busstrafiken. Det handlar om att ordna med framkomligheten på vägar, eller där träd hotar att falla över fastigheter, säger Lars-Åke Stevelind.

Inga civilpersoner har enligt Stevelind kommit till skada, däremot var det en deltidsbrandman i Järna som skadades av en fallande gren.

– Det tyder på att människor lyssnat på SMHI:s vädervarningar, säger Stevelind.