Större chans att få förskoleplats

Huddinge har blivit bättre på att uppfylla förskolegarantin. Men det saknas fortfarande platser. 29 barn i kommunen har ännu ingen förskoleplats till april månad.
Huddinge har blivit bättre på att uppfylla förskolegarantin. Men det saknas fortfarande platser. 29 barn i kommunen har ännu ingen förskoleplats till april månad.
För två år sedan var Huddinge en av de sämsta i landet på att erbjuda förskoleplats i tid.

Nu har skolinspektionen följt upp problemen.

– Hur många som vill ha förskoleplats ändrar sig stundligen och dagligen, men vi klarar för det mesta av att uppfylla platsgarantin på förskolan, säger Christina Castefjord, verksamhetschef för förskolorna i Huddinge.

För två år sedan kritiserades kommunen för att vara en av de sämsta i landet på att uppfylla förskolegarantin – rätten till att erbjudas förskoleplats inom fyra månader från det att föräldrarna anmäler behov.

Nu har Skolinspektionen följt upp platskrisen, och läget har förbättrats. I deras testmånad – september – erbjöds alla plats.

– Först och främst beror det på att vi har byggt ut barnomsorgen och blivit bättre på att visa hur köerna ser ut till olika förskolor, säger Christina Castefjord.

Men det är svårt att hålla verksamheten på exakt rätt nivå. När Christina Castefjord redovisade siffrorna för april för sina chefer för en dryg vecka sedan kommer 52 barn att ha rätt till förskoleplats genom förskolegarantin då. Redan nu har den sjunkit till 29.

– De allra flesta kan vi ju erbjuda en plats på utsatt tid, men kanske i fel del av kommunen, säger Christina Castefjord.