Större möjligheter att satsa på unga tjejer

Att tjejouren tecknat ett IOP-avtal med kommunen innebär möjligheter till mer aktiviteter.
Att tjejouren tecknat ett IOP-avtal med kommunen innebär möjligheter till mer aktiviteter.
Ordförande Hannah Asad Aldorsson och sekreterare Janna Åström på Väsby tjejjour.
Ordförande Hannah Asad Aldorsson och sekreterare Janna Åström på Väsby tjejjour.
Under tre års tid kommer Väsby tjejjour får 150 000 kronor av kommunen. Stödet innebär mer tid åt verksamhet och mindre för att söka bidrag.
– Vi är fruktansvärt glada, säger Hannah Asad Aldorsson som är ordförande för tjejjouren.

Väsby tjejjour har hjälpt unga personer som definierar sig som tjejer sen 2014 då verksamheten drog igång. Förra året svarade volontärerna på över 130 frågor som kom in genom chatten eller mail.

– Många frågar om kropp och relationer, enklar korta frågor, säger Janna Åström som är sekreterare och vice ordförande för Väsby tjejjour.

–Vi försöker motivera till självhjälp och undviker att lägga in egna värderingar i svaren. Vi utgår oftast från UMO och vårdguiden, fyller ordförande Hannah Asad Aldorsson i.

Hannah Asad Aldorsson och Janna Åström på tjejjouren.

De berättar att många hör av sig för att de behöver prata av sig för att de känner sig ensamma och inte har någon som lyssnar. Men de får också många frågor om sexuella övergrepp.

I onsdags skrev socialnämnden på ett avtal för samarbete som innebär att tjejjouren får ett årligt biddrag på 150 000 kronor fram till och med 2019. Något som innebär att mer tid kommer kunna läggas på verksamheten istället för ansökningar om bidrag framöver men även en stabilitet och trygghet för verksamheten.

– Det innebär en enorm trygghet för oss och möjlighet att fokusera mer på vår målgrupp. Det är jättekul att kommunen vill ha mer kontinuitet och samarbete med oss, säger Janna Åström.

Avtalet är unikt enligt Unizon, riksorganisationen för tjej- och kvinnorjourer som Väsby tjejjour tillhör, då det är få tjejjourer som har avtal med kommuner. Det är mycket vanligare att kvinnorjourer tecknar ett avtal om långvarigt samarbete men många tjejjourer arbetar just nu med att få avtal.

En tanke är att tjejjouren ska kunna bidra till kommunens projekt med ett mentorskapsprogram på tre skolor som arbetar med våldsprevention.

– Det känns positivt att kunna bidra till kommunens arbete med unga tjejer och våldsprevention, säger Janna Åström.

Tjejjouren startade 2014 och ligger idag på Hammarbyvägen.

En förhoppning är att det kommunala stödet ska ge möjligheter till fler och större projekt. I höstas arbetade jouren med tjejgrupper för diskussioner och värderingsövningar, något de hoppas kunna dra igång igen.

– Vi vill utgå från vår målgrupp och en sak som har efterfrågats är feministiskt självförsvar, säger Hannah Asad Aldorsson.

En annan förhoppning är att längre fram kunna anställa någon som heltid kan arbeta med tjejouren och kanske bredda verksamheten till unga i Väsby så att de även ska rikta sig mot killar.

– Vi svarar på frågor vi får av killar också men kände när vi startade jouren att behovet var störst för unga tjejer, därför riktar vi oss främst till dem, säger Hannah Asad Aldorsson.

– Men ju större organisationen blir, ju mer möjligheter får vi, säger Janna Åström.