Större plan kräver ökad säkerhetszon

Nya hus får inte sticka upp ner än knappt 60 meter över vattennivån.Foto: Jana Christina Eriksson
Nya hus får inte sticka upp ner än knappt 60 meter över vattennivån.Foto: Jana Christina Eriksson
Strax före jul uppgraderades Bromma till storflygplats.

Den utvidgade säkerhetszonen påverkar nu byggen i stora delar av Stockholm.

Men sina 60 meter slår Alviks torn igenom taket för hur högt det får byggas i Bromma flygplats säkerhetszon. Bygget räknas som ett hinder för flygtrafiken och piloterna som flyger in och ut över Alvik måste vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att ha säkerhetsmarginal till 18-våningshuset.

I och med att Bromma flygplats fick sin uppgradering till kategori 3C-flygplats i december utvidgades säkerhetszonen runt flygplatsen ordentligt.

Byggandet var reglerat i förhållande till flygtrafiken i stora delar av Bromma redan tidigare, men nu ingår hela Bromma, hela Spånga, Sundbyberg och Solna i den innersta säkerhetszonen tillsammans med delar av innerstan.

Det innebär att inga byggnader får sticka upp mer än knappt 60 meter över vattennivån. I högliggande områden som Traneberg, Marieberg och Kungsholmen får detta stora konsekvenser för planerandet av nya bostäder.

I samband med att Transportstyrelsen godkände uppgraderingen till storflygplats ville Swedavia tillsammans med Stockholms stad minska den obligatoriska säkerhetszonen för att kunna bygga trots utökad flygtrafik.

Det godkändes inte.

Varje planerad byggnad i zonen som överskrider maxtaket på 60 meter över havet måste analyseras av Transportstyrelsen ur flyg­säkerhetssynpunkt. Swedavias egna säkerhetsanalyser som säger att zonen kan minskas utan ökat risktagande underkänner Transportstyrelsen – riskerna med en kollision mellan en byggnad och ett flygplan är avsevärt större än vad Swedavia anser.

– Reglerna finns av en anledning. Vi måste se till så inga flygplan kör in i hus, säger Transportstyrelsens handläggare Jan Olov Ericsson och kallar flygplatsens förslag för ”helt orimliga ur säkerhetssynpunkt”.

Beslutet om den utvidgade säkerhetszonen var inte välkommet på stadsbyggnadskontoret.

– Det här minskar våra möjligheter att bygga högt. Vi ville kunna ha den möjligheten, men så blev det inte, säger översiktsplanerare Ludwig Elgström.

De hus, som Alviks torn, som redan nu sträcker sig över skyddshöjderna har fått dispens, men vissa planerade projekt kan vara i faraozonen. Stadsbyggnadskontoret hoppas att planlagda projekt ändå ska betraktas som befintliga hinder och godkännas. Annars kan pågående byggen stoppas.

Swedavias presschef Klas Nilsson tolkar inte Transportstyrelsens sågning av Bromma flygplats säkerhetsanalys som kritik.

– Vi hade en förhoppning, men de sa nej. Nu kommer varje byggnad att få prövas för sig i stället, säger han.