Norra Kungsvägen får snabbcykelväg

Flera vägarbeten startar i september.
Flera vägarbeten startar i september.
I september startar flera större vägarbeten på Lidingö. Bland annat ska Norra Kungsvägen få en snabbcykelväg.

Dessutom ska gångbanan på Källängsvägen utökas till en bredare gång- och cykelväg. Båda de här projekten väntas vara klara i december.

Dessutom ska en rondell byggas i korsningen Södra Kungsvägen/Mjölksurrevägen. Den väntas vara färdigställd vid årsskiftet 2017/2018.

På Kottlavägen vid Skärsätra skola bygger Lidingö stad en timglashållplats för bussar. Den väntas vara klar i november.