Min lokala hjälte

Storrenovering av Frihemsplans t-bana planeras

Fridhemsplans tunnelbana är i riktigt dåligt skick och behöver renoveras.

Delar av stationen kan behöva stängas i totalt ett halvår under 2019-2020.

Fridhemsplans tunnelbana är i dåligt skick. Det framgår av en utredning som presenteras på landstingets nästa trafiknämnd.

”Konstruktionen med betongvalven har inneburit att bergtunneln inte har kunnat underhållas på ett tillfredställande sätt”, står det i rapporten.

På vissa ställen finns lösa block med stora sprickor, på andra läcker vatten in. Men enligt Sara Catoni, handläggare för ärendet är stationen säker i dagsläget.

– Det är helt säkert att vistas i våra tunnelbaneanläggningar. Men vi har ett behov av att investera och rusta upp och det här är en av de platserna, säger hon.

I utredningen förs en rad alternativ fram till hur en renovering av stationen skulle kunna se ut. Det slås dock fast att det inte finns någon annan lösning än att först riva betongvalven i tunneln för att komma åt att renovera.

Och resenärer kan vänta sig strul i t-banetrafiken under byggtiden.

”Ombyggnaden av Fridhemsplans station kommer sannolikt att ske i etapper, 2019 och 2020, där ett av de två tunnelrören byggs om under trafikavstängning i cirka 3-4 månader under sommarhalvåret, det andra tunnelröret genomförs sommaren efter.” står det i förslaget.

Därmed väntas ungefär 200 000 resenärer om dagen att påverkas av renoveringen, enligt utredningen.

Enligt Sara Catoni medger grön linje så kallad ”motspårskörning” vilket innebär att det går att stänga ena plattformen och använda den andra för både norr och södergående trafik.

”Trafikförvaltningen har dock ännu inte utrett hur avstängningar lämpligast genomförs i anslutning till en ombyggnad av Fridhemsplan.” skriver hon i ett mejl till Mitt i.