ANNONS

Storsatsning räddar fågellivet i Angarnsjön

Svarthakedopping; Angarn; Angarnsjöängen; Vallentuna; naturreservat; restaurering; övergödning; fåglar; häckningsplats
Svarthakedoppingen gynnas när Angarnssjöängen restaureras. Foto: Tore Näsman/Mostphotos
Länets finaste fågellokal Angarnssjöängen i Vallentuna är hotad. Antalet häckande fåglar har minskat rejält de senaste åren i takt med att sjön vuxit igen. Nu storsatsar Länsstyrelsen för att öka fågellivet igen.
ANNONS

I april och maj återvänder många fågelarter från sina sydliga övervintringsplatser. Bland annat till naturreservatet Angarnssjöängen i Vallentuna som är en av Stockholmsområdets rikaste och värdefullaste fågellokaler.  Men fågellivet är hotat, Angarnssjöängen håller på att växa igen.

– Det handlar om en rejäl minskning av häckande fåglar, säger Mats Gothnier på länsstyrelsen i Stockholms enhet för naturvård.

Inte rätt miljöer

Sångsvanar; Angarn; Vallentuna; Angarnssjöängen; restaurera; hotad; fåglar; hotad som häckningsplats

Sångsvanar. Foto: Angarngruppen.

– Det inte rätt miljöer längre, enligt Hans-Georg Wallentinius i Angarngruppen vars intresse är att bevaka fågellivet inom naturreservatet.

Igenväxning av våtmarker är en naturlig process, men den skyndas på av av utsläpp av närsalter från bland annat jordbruk och trafik. Just nu, under tidig vår, är vattenståndet högt vid Angarnssjöängen. Men vattnet sjunker snabbt undan på försommaren, vilket orsaker problem för de häckande fåglarna. Svarthakedoppingen, som anpassat sig till det högre vattenståndet, kommer inte upp på sitt bo och många fågelungar faller offer för predatorer som rävar och minkar.

Färre brunänder

En fågel som tidigare häckade vid sjöängen, men nu helt har försvunnit är stjärtanden. Arter som minskat kraftigt i antal är brundand och skedand.

– Skrattmåsen misslyckas hela tiden med häckningen, säger Hans-Georg Wallentinius.

För att locka tillbaka fåglarna tänker länsstyrelsen i Stockholm göra en rejäl satsning på att restaurera Angarnssjöängen.

ANNONS

Angarnsjöängen; Vallentuna; naturreservat; restaurering; övergödning; fåglar; häckningsplats

Grågås. Foto: Angarngruppen.

– Annars är risken att det blir tyst och tomt kring den här sjön. Det vore synd eftersom man nästan törs säga att Angarnssjöängen är länets bästa fågelsjö – tillsammans med Fysingen som ligger i Upplands Väsby och Sigtuna, säger Mats Gothnier.

Om allt går enligt planerna och de utlovade pengarna kommer  inleds restaureringen i höst när vattenståndet är som lägst. Ett åtgärdspaket har tagits fram i samarbete med bland andra Angarngruppen. I den första etappen ska Lundbydiket, ett av tillflödena i den södra delen av sjöängen grävas ut och fördjupas. Ett projekt som beräknas kosta drygt en miljon kronor.

Fånga upp näringsämnen

– Den damm som vi vill bygga, Lundbydammen, är tänkt att fånga upp en del av de näringsämnen som kommer i diket så att de fastnar i bottensedimentet istället för att rinna ut på sjöängen, säger Mats Gothnier.

I anslutning till dammen, framför fågeltornet och västerut – och på ytterligare ett par-tre ställen – vill länsstyrelsen gräva ut vattenmosaiker med flera slingrande kanaler. Den rotfilt av kaveldun och andra vattenväxter som grävs upp kommer att användas till att skapa spolformade häckningsöar.

Flygbild över Angarnsjöängen; naturreservat; få

Flygfoto över Angarnssjöängen. Foto: Länsstyrelsen.

– Kanalsystemet kommer även att hålla rävarna borta eftersom de inte gillar att blöta ner magen, säger Hans-Georg Wallentinius.

Länsstyrelsen planerar även att gräva ut öppningar i mittdikets omgivande vallar, med grunda, breda kanaler ut i våtmarken så att vattnet sprids ut bättre över sjöängen. I en andra etapp med start 2019 planeras utgrävningar på ett liknande sätt utanför Byksberget.

Planer finns även på att förbättra naturupplevelsen för besökarna bland annat genom att bygga en spång och ett gömsle från fågeltornet. Om den dras hela vägen över till Stora Ekhammaren i nordväst så blir den maximalt 600 meter lång och beräknas kosta 600 000 kronor att bygga.

– Om allt går enligt planerna startar vi arbetet i höst. I slutändan hoppas vi att åtgärderna ska öka attraktiviteten både för fåglar och besökare, säger Mats Gothnier.

Läs mer: Vårens fåglar kommer till Angarn

Fakta

Midsommarberget - bästa utsiktspunkten

 • Totalt har 261 fågelarter observerats vid Angarnssjöängen som betraktas som en av länets finaste fågellokaler.
 • Omkring 100 fågelarter häckar årligen här, bland annat sothöns och olika andfågelarter.
 • Under våren stannar stora flockar med bläsänder, krickor och stjärtänder, samt sångsvanar, tranor och olika vadare på sjöängen för att rasta och proviantera.
 • Bästa utsiktspunkterna är Midsommarberget nära entrépunkten i Örsta och fågeltornet där taket nyligen tagits bort
 • Flera stigar finns i området, bland annat den 6.7 kilometer långa Sjöängsslingan runt sjöängen.
 • Parkeringsmöjligheter finns vid Örsta, Lappdal, Olhamra och Lingsberg.
Källa: Länsstyrelsen
Fakta

Planer på stad vid Angarnsjön

 • Angarnsjöns rika fågelliv uppmärksammades på 1930-talet.
 • På 60-talet fanns planer på att bygga en stad för 50 000 personer vid Angarn.
 • Istället blev Angarnssjöängen naturrservat 1982. Sjön hade då börjat växa igen kraftigt.
 • Åren 92-93 genomfördes en omfattade restaurering.
 • Med hjälp av en dammlucka vid utloppet efterliknas de naturliga årstidsvariationerna i vattenståndet vilket gagnar fågellivet och bromsar sjöns igenväxning.
 • När sjöängen nu ska restaureras igen funderar Länsstyrelsen på att använda sig av fler naturvårdande betesdjur, däribland vanliga kor och vattenbuffel.
Källa: Länsstyrelsen