ANNONS

”Storskaliga lösningar är fel”

Den snabba utbyggnaden av kommunalt VA är fel och tillhör gårdagen, anser Naturskyddsföreningen Värmdö.
ANNONS

Peak oil – den tid då den maximala råoljeproduktionen är uppnådd har väl alla hört talas om. Men Pella Larsdotter Thiel, ordförande i Naturskyddsföreningen Värmdö, pratar om peak fosfor – något som gör att vi i framtiden måste ta vara på den fosfor som finns i till exempel mänsklig urin.

Enligt Pella Larsdotter Thiel sker därför framtidens avloppsrening i nära anslutning till toaletten. Då minskar energiförbrukningen och övergödningen i haven.

– De storskaliga lösningar som kommunen förordar är omoderna. Vi befinner oss i en brytningstid. Att i det skedet investera i storskalig VA-utbyggnad är oekonomiskt, säger Pella Larsdotter Thiel.