Storslagna planerna: Småbåtshamn och krog till Norr Mälarstrand

planer för Norr Mälarstrand
Skisser. Så här vill Stockholms stad att Norr Mälarstrand ska se ut.
Staden har storslagna planer för Norr Mälarstrand.
Bland annat vill man bygga ny småbåtshamn, sjömack, restaurang och ett museum.

Nu går staden vidare med planerna för Norr Mälarstrand. Förslaget gäller området nedanför Kungsholms torg, intill bensinmacken Preem.

Staden har nu har presenterat följande förslag:

  • Ny småbåtshamn med 80 gästplatser utanför marinan som finns där idag.
  • Ny ”sjömack” på en ponton utmed kajen.
  • Nytt hamnkontor och restaurang. Dessutom ska den befintliga restaurangbyggnaden rustas upp.
  • Ny gångförbindelse mellan Kungsholms torg och kajen.

Enligt förslaget ska staden ta hänsyn till Norr Mälarstrands kulturmiljöer i bygget. Till exempel ska nya hamnkontoret ”ha en tydlig karaktär av paviljong och signalera en lätthet”. Dessutom ska ”smäckra och rena former utgöra byggnaden och hålla hög detaljeringsgrad”.

Nu ska planerna granskas fram till den 5 juni. Efter det kan detaljplanen klubbas. Enligt staden kan bygget stå färdigt som tidigast fem år efter första spadtaget.

Så här vill staden att det ska se ut

Nytt övergångsställe Norr Mälarstrand

Bilden visar det föreslagna övergångsstället från Kungsholmstorg. Foto: Tengbom

planer för Norr Mälarstrand

Bilden visar den tilltänkta uteserveringen på den befintliga byggnadens östra sida och en båthållplats på befintlig ponton på byggnadens södra sida. Foto: Tengbom.

Norr Mälarstrand

Bilden visar den nya hamnkontoret från vattnet som en lättare glasbyggnad med en tydlig bärande konstruktion. Foto: Andreas Martin-Löf Arkitekter

Här kan du läsa mer om stadens planer.