Störst sjukfrånvaro inom äldreomsorg

DANDERYD Totalt av alla månadsavlönade i Danderyds kommun var det 35,5 procent som inte hade någon sjukfrånvaro alls under 2011. Det är en ökning från 33,5 procent året innan. Den högsta sjukfrånvaron återfinns inom äldreomsorgen. Förskolan intar en tredje plats. Sett till den totala sjukfrånvaron har Danderyd en sjukfrånvaro på fem procent. Enbart fyra kommuner i Stockholms län har en lägre sjukfrånvaro. Allt enligt kommunens årsredovisning för 2011.