Här är de största byggena på gång i Spånga

Byggen Spånga
Spånga växer och får fler bostäder.
Spånga växer. Här får du koll på vad som händer i just ditt kvarter. Mitt i listar de senaste planerna för stadsutvecklingsområdena.

Bromstensstaden 

Planen omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen, som ska binda samman Bromsten med Spånga, med cirka 1000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och åtta förskoleavdelningar.

Totalt planeras 2 500 bostäder i det nya området, både bostadsrätter och hyresrätter.

Var: Bromstens industriområde, Bromsten. 

Antal lägenheter: 2500, både bostadsrätter och hyresrätter.

Byggstart: Byggnationen inom Bromstensstadens första etapp påbörjades i oktober 2018. 

Centrala Spånga

Området kring Spånga station ska få tätare bebyggelse. Som ett led i att förstärka Spånga centrum som tyngdpunkt föreslås cirka 100 nya bostäder, något som redogörs för på Stockholm växer.

Var: Spånga centrum.

Antal lägenheter: Cirka 100.

Byggstart: Ärendet var ute på samråd i slutet av 2018 och granskas i början av 2019.