Största eken är sju meter i omkrets

HANINGE Haninges största ek är sju meter i omkrets och finns i Häringe-Hammersta naturreservat. Det konstaterar länsstyrelsen efter att man avslutat inventeringen av värdefulla träd i Haninge. Nästan 1 100 träd undersöktes. 543 jätteträd räknades och ett trettiotal enorma ekar dokumenterades.

Inventeringen ska leda till bättre planering och skötsel av träd. Det övergipande syftet är att rädda hotade djur och växter. Länsstyrelsen ska dokumentera 30 000 träd i länet.