(rubrik saknas)

Fakta

Största ökningarna på Kungsholmen: