ANNONS

Stort behov av tillfälliga jourhem

Väldigt många barn och ungdomar ­behöver just nu tillfälliga placeringar i ­Vallentuna.

En förklaring till bristen på familjehem är ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn.
ANNONS

– Det är en brist på familje­hem, och det är det över hela landet just nu, säger Malin Winge, enhetschef för barn och familjeenheten vid social­förvaltningen i Vallentuna kommun.

En förklaring till varför det är en brist på familjehem är att antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat. Just nu har kommunen ansvar för 36 ensam­kommande barn.

– Inströmningen har ökat sedan i slutet av förra sommaren. Många av de ensamkommande barnen bor på gruppboende, men ­flera vill förstås hellre bo mer familje­likt, säger hon.

I och med ökningen har ­familjehemmen även minskat i antal för övriga barn som är i behov av en jourfamilj.

– När vi inte har tillräckligt med familjehem får vi ju tyvärr placera såväl de ensam­kommande som övriga barn utanför kommunen.

En boendeplacering i en annan kommun kan innebära att barnen och ungdomarna då även får gå i skola utanför Vallentuna. Risken finns att barnen förlorar kontakt med vänner, menar Malin Winge.

– Det bästa är ju förstås att de får ha kvar sitt sammanhang och det blir ju svårt om de inte får boende inom kommunen, säger hon.

Ett jourhem innebär att med kort varsel ta emot barn eller ungdomar i några dagar eller i några månader.

– Barnen har ofta stora behov. Det är ju barn som inte mår så bra, det är inte så enkla uppdrag, men ett tryggt sammanhang gör skillnad.

ANNONS
Fakta

Trygga hem efterlyses

Såväl familjer som ensam­stående personer kan söka om att få bli familjehem.

De som anmäler sig ­utreds av kommunen genom hembesök, djup­intervju, kontroll av polis- och socialregister. En utredning tar några veckor.

Någon form av erfarenhet av barn och ungdomar är önskvärt.

Källa: ­v-tuna kommun