Stort elevtryck på Norrmalms skolor

Trycket på Norrmalms grundskolor hårdnar.

För att klara anstormningen ska Rödabergsskolan byggas ut för att ta emot drygt 900 elever.

Efter en babyboom i Vasastan och en väntad tillströmning av barn från Hagastaden är det hög tid att rusta Norrmalms grundskolor för den våg av elever som förväntas under de kommande åren.

Därför finns det nu planer på att bygga ut Rödabergsskolan, där det i dag går knappt 600 elever, med ett nytt sexvåningshus på en tomt intill skolan. Om utbildningsförvaltningens förslag blir verklighet får då ytterligare 360 elever plats på skolan.

Byggtiden beräknas till ett och ett halvt år och planen är att tillbyggnaden ska stå klar höstterminen 2016. Enligt det förslag som nu behandlas av kommunstyrelsen ekonomiutskott flaggas det för att en evakuering av skolan kan bli nödvändig under bygg- tiden, men det oroar inte rektor Peter Lundström.

– Jag kan inte se att det skulle behövas eftersom planen är att byggnaden ska stå på en tomt bredvid skolan. Bygget borde varken inkräkta på verksamheten eller på skolgården, säger han.

Men en utbyggnad av Röda- bergsskolan löser inte ensam den framtida bristen på skolplatser på Norrmalm.

Enligt skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) kan en del av en lösning vara att göra om Sveaplans gymnasium till en ny grundskola, när Socialhögskolan som i dag huserar i lokalerna har flyttat till nya Albano-området.

Det finns även planer på att starta ytterligare en ny grundskola inne i Haga- staden.

Om det kommer att vara tillräckligt är svårt att med säkerhet avgöra. Lotta Edholm konstaterar att antalet barn ofta blir fler än vad man i prognoserna räknat med.

– Vi får säkert även jobba med andra kortsiktiga lösningar, som paviljonger, och vi letar ständigt nya lokaler. Är man medveten om att prognoserna ofta slår i taket så bör man kunna ta höjd för det, säger Lotta Edholm.

Fakta

Brist på skolplatser

Enligt nuvarande prognoser kommer det att bli en stor brist på elevplatser i fem av sju kommunala skolor på Norrmalm under perioden 2014–2020.

Då kommer det att saknas minst 500 elevplatser här.

Tillströmningen av elever från Hagastaden är inte medräknad i prognosen.

Källa: Utbildnings-

förvaltningen