Stort engagemang hos Grimstaborna

Det kom cirka 800 besökare som sammantaget lämnade 429 åsikter under boendedialogen i Grimsta.

Bättre städning och belysning var några av dem.

Städningen rörde Svenska Bostäder.

– Vi har redan börjat med det vardagsnära. Någon synpunkt var att det är skräpigt runt en miljöstation och vi har städat där, säger Ingegerd Bills som är kommunikationschef på Svenska Bostäder.

Även klagomål på störande ljud från de lokala pubarna har bolaget tagit tag i.

– Vi har pratat med ansvariga, säger Ingegerd Bills.

Boendedialogen är en del av ytterstadssatsningen och har arrangerats på flera håll, både i söder och i norr, av Stockholms stad och en rad andra inbjudna aktörer, såsom Svenska Bostäder. Utgångspunkten är att det är invånarna som kan sitt område bäst.

Kan ni vara säkra på att alla tycker likadant i en viss fråga? Någon kanske har motsatt åsikt?

– Vi tar hänsyn till hur många som stöder ett visst förslag, säger Ingegerd Bills.

Förslag om bättre belysning, fler lekplatser och vägbulor är stadens ansvar.

– Vi tittar på förslagen gentemot den investeringsplan som finns. I vissa fall kan vi omprioritera så att vi till exempel rustar en lekplats tidigare än det var planerat, säger Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd.

Torsten Lindeborg, 95 år, flyttade med sin familj till Grimsta 1956. Då var lägenheten ny.

Han bor kvar där än i dag och tillhör dem som trivs.

– Miljön är fin trots att det byggs mycket. Förr fanns svampskogar och bärskogar. Nu är det mer befolkat i Grimsta, men det är fortfarande en grön lunga, säger han.

Fakta

Några av de 429 förslagen:

Fler lekplatser.

Ny fotbollsplan.

Bättre belysning.

Bättre städning.

Ordna en bilpool.

Se till attordna fler aktiviteter för barn och unga.

Skidspår i Grimstareservatet.

Vägbulor för att dämpa hastigheterna.

Källa: SVENSKA BOSTÄDER