Stort som Mall of Scandinavia

Så här kan området se ut i framtiden.
Så här kan det se ut om några år när området byggts ut.
Interiörskiss över hur det kan komma att se ut i hotellet högst upp i Ica:s byggnad.
Interiörskiss över hur det kan komma att se ut i hotellet högst upp i Ica:s byggnad.
Bromma Blocks vill expandera och Ica Fastigheter har storslagna planer på marken intill.
När allt står klart blir den sammanlagda handelsytan nästan lika stor som Mall of Scandinavia.

Shopping, shopping, shopping.

Så kan man summera framtidsplanerna för området alldeles intill Bromma flygplats.
Redan i dag finns stormarknader och småbutiker i de gamla hangarbyggnaderna mellan Ulvsundavägen och flygplatsen. Men det tycks finnas mer utrymme för handel än så. Det blir tydligt när man tittar på vad olika aktörer planerar.

Bromma Blocks vill till exempel göra galleriadelen betydligt större än i dag genom att bygga ut dagens yta med ytterligare 20 000 – 24 000 kvadratmeter.

Den nya utbyggnaden av Bromma Blocks kommer att innehålla både mer affärer och service. Det blir också en större yta med högt i tak med bland annat sittplatser. Utvändigt blir det mycket glas och luft. Utgången kommer att ligga i anslutning till tvärbanans kommande hållplats. Illustration:

Enligt Vencom, som är delägare av Bromma Blocks samt förvaltar och utvecklar Gallerian och resterande handelsplats, tror man på en expansion inom en inte allt för lång framtid.

– I nuläget jobbar vi för fullt med projektplanering och på att utveckla de delar som redan finns. Fokus kommer att ligga på handel och på ett varierat utbud av andra verksamheter, säger Pauline von Troil, ansvarig för Bromma Blocks utveckling på Vencom.

Ett stenkast därifrån, på andra sidan av det planerade tvärbanespåret, har Ica fastigheter förvärvat en tomträtt på 45 000 kvadrat. Där vill man bygga ett så kallat long stay-hotell, ett Ica Maxi och ett 30-tal butiker.

– Vi tänker oss en byggnad i flera våningsplan där hotellet ligger högst upp, matbutiken på mittenplanet och sedan finns det utrymme för ett 30-tal butiker på övrig yta, säger Fredrik Johansson, ansvarig för projektet på Ica fastigheter.

ICA:s fastighet och Bromma Blocks skiljs åt av det framtida tvärbanespåret, som kommer att ha ett stopp vid handelsplatsen.

ICA:s fastighet och Bromma Blocks skiljs åt av det framtida tvärbanespåret, som kommer att ha ett stopp vid handelsplatsen.

 

Dialoger pågår mellan de två aktörerna, och tanken är att Ica:s byggnad ska kunna byggas samman med Bromma Blocks galleria, för en jättelik sammanhängande affärsdel. Alternativet blir två stora gallerior alldeles bredvid varandra.

– Vår förhoppning är att kunderna ska kunna vandra mellan den del vi bygger och Bromma Blocks utan att känna att det är två olika delar, säger Fredrik Johansson.

 

Så här kan det se ut från Ulvsundavägen om några år.

Så här kan det se ut från Ulvsundavägen om några år.

Mall of Scandinavia och Kista ligger ändå ganska nära Bromma Blocks. Finns verkligen underlag för alla dessa butiker?

– Stockholm växer med tiotusentals invånare varje år, och på den aktuella platsen finns god tillgänglighet för biltrafik, det finns en flygplats, det planeras för en tvärbana och det finns vägar för gång- och cykeltrafik.

Och när blir allt klart?

– Ambitionen är att affärsdelen ska öppna 2020, och att allt annat ska vara igång 2021.

Expert: ”Köpkraften finns”

Att Bromma Blocks ska växa och ge sig in i matchen med andra jättegallerior så som Mall of Scandinavia och Kista galleria, som båda dessutom ligger geografiskt nära Bromma, kanske kan få några att undra om all denna handel verkligen behövs.

För att ta reda på saken kontaktade Mitt i någon med koll på handelstrenderna i Stockholm.

– Handeln är i en mycket expansiv fas just nu. Stockholm växer med över 30 000 invånare om året. Så det är ganska mycket köpkraft som tillkommer på en årlig basis, säger Carl Johansson, konsult på HUI research (tidigare Handelns utredningsinstitut).

Vad tror du om framtidsplanerna vid Bromma Blocks?

– Jag förutsätter att både Ica Fastigheter och Bromma Blocks har räknat noga på det här. Men om man leker med tanken på att Stockholm växer med en normalstor kommun per år, så kan man också konstatera att Stockholm kan växa med alla de butiker, centrum och handelsplatser som en normalstor kommun har i sitt bestånd – per år.
Köpkraften finns. Utmaningen kommer att ligga i att nischa sig på ett sätt som gör att stockholmarna väljer att åka dit i stället för till någon annan.