Stort värmeverk planeras

Bro Ett nytt kraftvärmeverk för fjärrvärme och en biogasanläggning ska byggas i Högbytorp i nära anslutning till Ragn-Sells avfallsanläggning norr om E18. Företaget EON står bakom projektet som ska sammankoppla fjärrvärmenäten i Järfälla, Upplands-Bro och Håbo.

För att möjliggöra transporter till verket behövs en ny infart från väg 269.

EON vill tillvarata eller bränna avfall som redan i dag hanteras på Högbytorp. I dag, tisdag, ska kommunstyrelsen godkänna förslaget till detaljplan.

En privatperson har vid samrådet uttryckt oro för obehaglig lukt. Enligt kommunen läggs stor vikt vid att minimera den risken.