Storvreten i Botkyrka med på polisens lista över utsatta områden

Erik Åkerlund, polischef i Botkyrka.
Polischefen Erik Åkerlund på plats i Storvreten 2015.
Området Storvreten i Tumba har tillkommit på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Området Smedby i Upplands Väsby har försvunnit, meddelar polisen under en presskonferens.
– Vi ser en förflyttning av brottslighet från områden där vi har haft en hög närvaro till områden där vi lägre närvaro, säger Erik Åkerlund, polischef i Botkyrka.

Under en presskonferens i Polishuset i Stockholm meddelade polisen sin nya lista över särskilt utsatta områden i Sverige. För Stockholms del meddelades två nyheter.

Området Storvreten i Tumba klassas numera som ett utsatt område. Smedby i Upplands Väsby har tagits bort och ses inte längre alls som ett utsatt område.

Färre attacker mot polisen

Det är tredje året som polisen meddelar en lägesbild över de utsatta områdena i Sverige.

– Den generella och nationella trenden uppfattar vi  positiva tendenser. Relationen mellan medborgare och polisen har stärkts. Vi ser en lugnare miljö och vi ser färre angrepp mot polisen och annan blåljuspersonal. Vi ser också en större benägenheten hos medborgare att hjälpa polisen i brottsutredningar, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning (Noa).

Kriminaliteten förflyttas

Enligt Erik Åkerlund, polischef i Botkyrka, så har Botkyrkapolisen lagt stora resurser på att slå mot de kriminella i de särskilt utsatta områdena Hallunda, Norsborg, Fittja och Alby. Detta har effekt.

– Det handlar om en förflyttning av brottslighet från områden där vi har haft en hög närvaro till områden där vi lägre närvaro, säger Erik Åkerlund.

Övervakning en viktig satsning

Användandet av kroppskameror och kameraövervakning pekas också ut som en viktig satsning för Stockholmspolisen. Samarbetet med kommunerna likaså.

 Vårt mål är att vi inte ska ha några särskilt utsatta områden

 Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Rinkeby

–  Vårt mål är att vi inte ska ha några särskilt utsatta områden. Vi jobbar stenhårt för det och ser också i flera delar en positiv utveckling, inte minst det faktum att det grova våldet minskar, säger Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Rinkeby i ett pressmeddelande.

Han säger att de kommer fortsätta samverkan med stadsdelen och andra aktörer i området.

–  Fokus är ökad trygghet för alla som bor och verkar här,

Här är polisens lista över områden i Stockholm: 

Utsatta områden:

Skogås, Huddinge

Vårby, Huddinge

Älvsjö/Solberga, Stockholm

Brandbergen, Haninge

Bredäng, Stockholm

Edsberg, Sollentuna

Finnsta, Upplands Bro

Hagsätra/Rågsved, Stockholm

Hässelby/Vällingby, Stockholm

Sångvägen, Järfälla

Termovägen, Järfälla

Vårberg, Stockholm

Östberga, Stockholm

Jordbro, Haninge

Storvreten, Tumba

Riskområden:

Tureberg, Sollentuna

Rissne/Hallonbergen, Sundbyberg

Särskilt utsatta områden:

Husby, Stockholm

Rinkeby/Tensta, Stockholm

Alby, Botkyrka

Fittja, Botkyrka

Hallunda/Norsborg, Botkyrka

Inte längre bedömda som utsatta områden:

Smedby, Upplands Väsby

Källa: SVT

Artikeln uppdateras.

Fakta

Så definieras ett utsatt område

Utsatta områden

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man.

Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen.

Särskilt utsatt område

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Det finns en hög koncentration av kriminella.

Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Områdena präglas av parallella samhällsstrukturer och extremism – såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter.

Riskområde

Ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte riktigt når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.

Källa: Polisen