Storvreten kvar i vårdcentrals-toppen

vårdcentral
Nu har patienterna sagt sitt om sina vårdcentraler.
Storvretens vårdcentral biter sig kvar i toppen när invånarna ger betyg till sina vårdcentraler. Men när det gäller tillgänglighet är det vårdcentralen i Tullinge som får bäst omdöme.

Fyra av fem är nöjda med Storvretens vårdcentral. Den ligger därmed kvar i topp när Botkyrkaborna bedömer helhetsintrycket av sina vårdcentraler. Det visar den stora patientundersökning som gjorts av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

På andra plats kommer Tullinge vårdcentral och god trea är Alby vårdcentral.

I snitt är 72,6 procent av de tillfrågade nöjda med sina vårdcentraler. Det är en lägre andel än i hela Stockholms läns landsting, där siffran är 79,8 procent.

Tillgänglighet största problemet

Enligt sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) är det tillgängligheten som är vårdcentralernas akilleshäl. Många anser att man får vänta för länge på att få en tid hos sin doktor.

– Det är brist på personal och så ser det ut i hela Sverige. Det ser bättre ut i Stockholm än i landet i stort, men vi behöver absolut satsa mer på primärvården.

150 miljoner kronor har i år avsatts extra för att korta köerna, och fler utbildningsplatser för läkare i allmänmedicin skapas nu för att klara bemanningen, berättar hon.

Vårdcentralerna är underfinansierade

Dag Larsson

Men det räcker inte, menar Dag Larsson (S) oppositionslandstingsråd:

– Vårdcentralerna är underfinansierade. I stället för att satsa på privata specialistkliniker som kostar en massa pengar borde landstinget skjuta till mer pengar till primärvården.

Han menar dessutom att vårdtrycket är högre i vissa kranskommuner, som Botkyrka, och att vårdcentralerna här har ett tuffare uppdrag och borde kompenseras mer för det.

Bot och bättring

Men när det gäller tillgänglighet har vårdcentralerna i både Botkyrka och Salem ryckt upp sig.

Vid förra mätningen tyckte 74 procent i Salem att väntan på att få en tid var rimlig. Nu har andelen ökat till 78,7 procent. Vid Tullinge vårdcentral har siffran bättrats från 71 procent till 80,3 procent.

 

 

Fakta

Positiva patienter

Andel som svarat positivt om vårdcentralens helhetsintryck (procent).

Botkyrka:

Storvretens vårdcentral: 77,7

Tullinge vårdcentral: 76,9

Alby vårdcentral: 74,7

Tumba vårdcentral: 70,3

Hallunda vårdcentral: 64,9

Salem:

Salems vårdcentral: 75,2

Länet:

Stockholms läns landsting: 79,8

Källa: SKL