”Oroande utveckling” – rikspolitiker om Storvretskolan

Storvretsskolan Stockhaus på besök
Stockhaus (m), Marie-Louise Hänel Sandström (m) och Noria Manouchi (m) med Willy Viitala.
På torsdagen fick utbildningsförvaltningen på Botkyrka kommun besök av riksdagsledamöter från Moderaterna.
De hade kommit för att få reda på mer om turerna och hanteringen av problemen på Storvretskolan.

I början av januari meddelande Skolinspektionen att man går in med statliga åtgärder till följd av problem på kommunala Storvretskolan. Beslutet var historiskt – en åtgärd Skolinspektionen aldrig tidigare vidtagit för att komma till rätta med brister.

I början av februari tog två rådgivare på Skolinspektionen plats på skolan. De kommer att finnas på plats i upp till åtta månader tills problemen är åtgärdade.

Åtgärderna från Skolinspektionen gav eko i hela Sverige och på torsdagen kom riksdagsledamöter från Moderaterna till Botkyrka kommun och utbildningsförvaltningen för att få fördjupad information om vad som gått snett på Storvretskolan och vad som nu görs för att komma tillrätta med bristerna.

Maria Stochaus och Viitala.

Maria Stockhaus, Marie-Louise Hänel Sandström, och Noria Manouchi och Willy Viitala. Foto: Moderaterna.

Enligt Maria Stockhaus (M) som är ledamot i riksdagens utbildningsutskott är det viktigt att lära av misstagen och erfarenheterna.

– Det är en sorglig och oroande utveckling som vi behöver ta på stort allvar och arbeta förebyggande för att fler skolor inte ska hamna i liknande situation” säger Maria Stockhaus.