Storvretskolan ska renoveras

Storvreten Storvretskolan ska genomgå en stor renovering med start i år. 2015/2016 ska renoveringen vara klar och under tiden ska elever i årskurs 6, 7 och 8 erbjudas plats i andra skolor i Botkyrka.

De eleverna garanteras plats i speciella undervisningsgrupper med sina gamla klasskamrater. Garantin omfattar Björkhaga-, Malmsjö-, Tuna-, och Falkbergskolan, enligt kommunen.