Storvretsparken ska bli vägen till Lida

Storvretsparken kan ska få en tydlig entré till Lida är det tänkt.
Storvretsparken kan ska få en tydlig entré till Lida är det tänkt.
Storvretsparken. Utegymmet kan komma att flyttas och kompletteras.
Storvretsparken. Utegymmet kan komma att flyttas och kompletteras.
Lida Friluftsgård.
Lida Friluftsgård.
Lida Friluftsgård.
Lida Friluftsgård.
Botkyrka kommun vill utveckla Storvretsparken.
En av idéerna är att göra en entré till Lida-området.
– Lida ligger strax söder om Storvreten. Ändå är det från Tullinge de flesta tar sig när de ska dit, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan (S).

Botkyrka kommun har tagit fram en strukturplan för Storvreten. Som en del av den tittar kommunen även på hur Storvretsparken kan utvecklas. Upprustningen ska vara klar i slutet av 2020 enligt planen.

– Storvretsparken kallas för Storvretens hjärta. Parken ligger centralt och är det viktigaste offentliga rummet i området idag. Tillsammans med intilliggande skola, idrottshall och simhall har parken stor möjlighet att bli ett ännu starkare nav för aktivitet, rekreation och möten, säger Robert Aslan.

Robert Aslan.

Nästa vecka ska kultur- och fritidsnämnden ta ställning till flera idéer som finns i ett fritidsprogram för Storvretsparken. I huvudsak går det ut på att skapa ett kluster i parkens sydvästra del med bland annat sporthall, ytor för spontanidrott och utegym. Här vid backen kan det eventuellt också bli fråga om ett nytt badhus i suterräng. Storvretsbadet behöver nämligen renoveras alternativt vill kommunen bygga ett helt nytt badhus.Lida Friluftsgård ligger bara några kilometer från Storvretsparken. I förslaget som nämnden tar ställning till finns också en tydligt markerad entré till Lida.

Pulkåkningen är en populär aktivitet i Lida.

– Vi tänker oss att en friluftsport ska anläggas, som tydligt markerar en ny tillgänglighetsanpassad väg in i Lida friluftsområde. Porten utrustas med informativa tavlor som presenterar naturen, spårsystem för motion och skidåkning samt Lida friluftsgård och dess utbud, säger Robert Aslan.

Robert Aslan berättar att kommunen bjudit in boende i området till att tycka till om Storvretens och Storvretsparkens framtid. Enligt Aslan finns en tanke med att skapa ett kluster just i den ena kanten av parken.

– En ofta återkommande synpunkt i diskussionerna var att man ville freda parken från nybyggnation. Att parken är bilfri är en annan stor kvalitet att värna om, säger han.

Man knivhuggen – polisjakt över villatomt