Storvretsskolan stänger i höst

TUMBA Storvretsskolans högstadiedel ska byggas om och renoveras under två år, med start i höst. Elever som i dag går i årskurs 6, 7 och 8 kommer därför att få välja en annan skola efter sommaren.

Tanken var först att klasserna skulle splittras till andra skolor. Men efter protester från elever och föräldrar har det nu föreslagits att klasserna ska få hålla ihop även på de nya skolorna. Däremot garanteras det inte att eleverna får ha kvar samma mentorer.

Just nu kartlägger kommunen vilka skolor som skulle kunna ta emot hela klasser och utbildningsnämnden tar beslut i frågan på torsdag. Om förslaget går igenom kommer alla föräldrar att få en komplettering hemskickad inför skolvalet.