Straffas för skattemiss

Vallentuna En närings­idkare från Vallentuna upptaxeras och får betala en straffavgift till Skatte­verket sedan han låtit bli att skicka in uppgifter om sin näringsverksamhet, trots påminnelser.

Eftersom innehållet i näringsidkarens deklaration var så bristfälligt upptaxerar Skatteverket näringsidkaren enligt en schablon. Nu får han betala skatt för ytterligare drygt 100 000 kronor.

Dessutom får han 37 000 kronor i mervärdesskatt och en förseningsavgift på 3 000 kronor.