Straffet skärps för mannen i Madelene-fallet

Madelene hittades död 2016.
Madelene hittades död 2016.
Hovrätten ändrar domarna mot den man och kvinna från Upplands Väsby som i tingsrätten dömdes för att ha gjutit in 29-åriga Madelene i ett betongblock.

Paret från Upplands Väsby dömdes i Attunda tingsrätt tidigare i år till fängelse efter att ha gjutit den 29-åriga småbarnsmamman Madelene från Järfälla i ett betongblock.

I dag kom hovrättens dom.

Mannen som i tingsrätten dömdes för brott mot griftefrid till fängelse i ett år och sex månader får sitt straff skärpt av hovrätten – till fängelse i ett år och åtta månader.

Hovrätten skriver att mannens gärning ”innefattar en mycket skymflig behandling av en död kropp och avsikten med gärningen får antas ha varit att kroppen aldrig skulle hittas”.

Kvinnan som i tingsrätten dömdes för medhjälp till brott mot griftefrid till fängelse i ett år och två månader får sitt straff sänkt, till fängelse i ett år. Hovrätten skriver att kvinnans del i brottsgärningen har varit begränsat till betonginköp.

Det var i februari 2016 som Madelene, som då varit försvunnen sedan november 2015, hittades i en skog i Väsby ingjuten i ett betongblock.

Initialt pågick en utredning om mord, men då dödsorsaken inte kunde fastställas lades utredningen om mord ner.