Strålsäkert hos tandläkare

Förtydligande Förra veckans notis om att Strål­säkerhetsmyndigheten (SSM) inspekterat Folktandvården var bitvis missvisande. SSM framhöll efter inspektionen att Folktandvården har en bra strålsäkerhet – och att den sammantagna bedömningen är att de observerade bristerna är av låg betydelse för strålsäkerheten.