Strålsäkert på tandvården

Förtydligande I förra veckan publicerades en notis om att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inspekterat Folktandvården. Innehållet i notisen var delvis missvisande. SSM framhöll efter inspektionen att Folktandvården har en bra strålsäkerhet – och att den sammantagna bedömningen är att de observerade bristerna är av låg betydelse för strålsäkerheten.