ANNONS

Stram budget där Huddinges unga prioriteras

I den styrande koalitionens budgetförslag för 2017 prioriteras barn och unga, men samtidigt ställs sparkrav på samtliga nämnder.

Skatten lämnas oförändrad och 25 av de 58 statliga välfärdsmiljonerna är avsatta till integration och flyktingmottagande.
ANNONS

Den styrande koalitionen i Huddinge, det vill säga Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet, presenterade på onsdagen sitt gemensamma förslag till budget för 2017.

– Det är ett ansvarsfullt budgetförslag som ställer höga krav på alla nämnder att prioritera. Men så är det också ett svårt ekonomiskt läge i kommunen, tuffare än på många år, samtidigt som Huddinge är en snabbt växande kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M).

Nämnderna får inte ökade anslag för stigande löner och priser, med undantag för verksamheter för barn och unga som får en knapp ökning.

– Prioritet i budgeten ligger på barn och unga. Men egentligen handlar det inte om stora satsningar där heller utan snarare att vi effektiviserar mindre, säger Daniel Dronjak.

Utbildningsnämnderna får också 25 miljoner kronor i ett riktat statsbidrag, det så kallade lärarlyftet, för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare och pedagoger.

Av de 58 miljoner som Huddinge får i extra statsbidrag, de så kallade välfärdsmiljonerna, avsätts runt 25 miljoner till att kunna täcka kostnader för flyktingmottagande och integration.

Enligt Dronjak ska resterande välfärdsmiljoner till stor del fördelas inom skolnämnderna och socialnämnd.

Vad det innebär i praktiken för de nämnderna som inte får ökade anslag, är oklart enligt Daniel Dronjak.

– Det beror på hur de använder resurserna, men vår tanke är att det inte ska påverka välfärden, säger han.

ANNONS

Trots ökade kostnader var det inte aktuellt med en skattehöjning, utan skatten föreslås i stället lämnas oförändrad.

– Huddinge har redan hög skatt i jämförelse med grannkommunerna och resten av länet. Det finns inte utrymme att beskatta hårdare, säger Daniel Dronjak.

I samband med att regeringen presenterade välfärdsmiljonerna i våras, fanns det en oro bland Huddinges socialdemokrater att den styrande koalitionen i Huddinge skulle använda pengarna till skattesänkning.

Så blev alltså inte fallet och i övrigt ser oppositionsrådet Emil Högberg (S) inga direkta överraskningar i budgetförslaget.

– Det är många vackra ord om att arbeta smartare för att få mer resurser över. Men hittills under de tio år som de har hållit i taktpinnen så har de inte klarat det, säger han och fortsätter:

– I övrigt är det väntat att budgetförslaget inte innehåller några egentliga nyheter och jag upplever att koalitionen inte är särskilt nytänkande. Vi kommer att presentera en betydligt piggare budget.

Emil Högberg pekar på att flera av de stora satsningarna i budgeten kommer att kunna genomföras tack vare riktade satsningar med statliga bidrag.

– Det som är slående är att vi äntligen har en regering som satsar på välfärd, säger han.

Budgeten klubbas i på kommunfullmäktige den 14 juni.

Fakta

Halv miljon till sommarjobb i Skogås

Ett utdrag i koalitionens budgetförslag för 2017:

21,9 miljoner fördelas ut till grundskolenämnden, förskolenämnden och socialnämnden, vilken är en uppräkning på cirka 0,5 procent.

Hela det riktade statsbidraget (lärarlönelyftet) på 25 miljoner kronor fördelas ut till skolnämnderna för att stärka lärarlönerna.

2 miljoner kronor går till äldreomsorgen för förebyggande insatser, anhörigstöd med mera.

25 miljoner kronor av det särskilda statsbidraget avsätts för att säkra kvaliteten i verksamheterna och täcka kostnader för flyktingmottagande och integration.

Investeringsbudgeten för vägunderhåll utökas med 30 miljoner till 50 miljoner kronor.

2 miljoner kronor i ökad satsning på arbetsmarknadsåtgärder och 0,5 miljoner kronor till sommarjobbssatsningen Tillsammans för Skogås.

Koalitionen har även budgeterat ett överskottsmål på 2 procent.