Strandade förhandlingar med Signalisten

Signalisten och Hyresgästföreningen är inte överens.
Signalisten och Hyresgästföreningen är inte överens.
Signalisten har via Fastighetsägarna strandat årets hyresförhandlingar då man inte lyckats nå en överenskommelse med Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är missnöjda, men inte förvånade, hur Signalisten skött årets förhandlingar.

– Vi har bara trampat vatten hela tiden. Hela tiden, säger P-O Brogren på Hyresgästföreningen Solna.

Förhandlingarna, som har varit oacceptabelt långdragna, enligt Signalisten, strandade då parterna låg för långt ifrån varandra.

– Vi arbetar långsiktigt och de ökade hyresintäkterna behövs för de stora utmaningar vi har framför oss. Som stiftelse stannar vinsten i företaget och kommer våra hyresgäster till del, antingen via renoveringar och/eller nybyggnad av hyresrätter, säger Catarina Johansson Nyman, vd på Signalisten.

Hon fortsätter:

– Vi anser inte att de nivåer vi begärt är orimliga då vi vet 86 procent av våra hyresgäster tycker att vi har prisvärda bostäder, vilket är ett unikt betyg sett över hela landet, fortsätter Catarina Johansson Nyman.

På Hyresgästföreningen Solna är man inte förvånade över hur förhandlingarna slutat.

– Vi tycker att Signalisten sköter förhandlingarna väldigt annorlunda än förr i världen. Vi har en massa konflikter med Signalisten. Den minsta är väl egentligen den om hyror 2016. Men vi har bara trampat vatten hela tiden. Hela tiden, säger P-O Brogren, från Hyresgästföreningen i Solna.

Han räknar upp en lång rad konflikter där man är oense med den kommunala bostadsstiftelsen.

– Det handlar bland annat om upprustningshyror i Ritorp, där Signalisten gått till domstol.

– Vi har en extrahöjning med 300-500 kronor i Frösundaområdet, där 80 hyresgäster vänt sig till domstol.

– Sen har vi bredbandsfrågan där man prackade på folk två extra hål i väggen. Då ville de att vi skulle få folk att acceptera det. Sen några dagar senare har man ett avtal där hyresgästerna frivilligt fick ansluta sig. Det där tog 1,5 år att lösa, säger P-O Brogren.

– Sen har vi kvarteret Hallen, där Signalisten vill bygga bostäder i gemensamhetsutrymmena, fortsätter han.

Catarina Johansson Nyman menar att Hyresgästföreningen försöker få med för många parametrar i förhandlingarna.

– Ritorp är förhandlat sedan 2011, och där har vi inte lyckats komma överens, utan det ligger i Hyresnämnden.

– Bredbandsfrågan är död, den är nedlagd.

– Vad gäller Frösunda finns ju en förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen sedan juni förra året. Den vill de själva riva upp nu och hade synpunkter på så sent som i augusti.

– I Hallen vill vi bygga nya bostäder för att möta den bostadsbrist som finns. Där har vi sökt godkännande från hyresgästerna. Det ska upp i Hyresnämnden, säger Catarina Johansson Nyman.

Hon menar att man visat god förhandlingsvilja.

– Vi har suttit sedan oktober-november i jag vet inte hur många möten. Men med så många parametrar förutom själva hyresfrågan går det inte att komma framåt, säger hon.

Nu går ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén, en typ av central medling, där det kommer att behandlas, innan parterna får ett nytt förslag att se över.