Min lokala hjälte

Stranden kan vara giftig

Asta Nilsson brukar ofta promenera längs stranden och tycker det är bra att man undersöker om det finns gift i marken.
Asta Nilsson brukar ofta promenera längs stranden och tycker det är bra att man undersöker om det finns gift i marken.
Här låg Värtans mekaniska.
Här låg Värtans mekaniska.
Markområden på Lidingö kan i värsta fall behöva stängas av i framtiden. Vid fyra platser på ön finns så stora risker för gifter i marken att de nu ska undersökas ytter­ligare med provtagning.

– Är det väldigt höga halter gift som ligger väldigt ytligt kan det bli så att man måste sanera eller stänga av områden, säger Tomas Ragnell, miljöchef på Lidingö.

I den kartläggning som Lidingö stad gjort har 23 områden riskklassats. Det handlar om sedan länge stängda industrier och andra verksamheter som tros ha lämnat spår efter sig. De undersökta områdena har riskklassats utifrån föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt områdets känslighet och skyddsvärde.

Ett av de områden som stack ut och fick riskklass 1 är stranden nedanför Torsviks station. Där fanns tidigare både ett varv och en verkstad och senare en brädgård. Både varvsverksamheten och brädgårdsverksamheten kan ha lämnat gifter efter sig. Jorden är sådan att den lätt släpper igenom gifter och marken ligger nära vatten.

Området ingår i det område som nu ses över inför förtätningarna i Centrum och Torsvik och är därför nödvändiga att utreda inför framtiden, enligt Tomas Ragnell. Strandremsan används dessutom redan i dag som rekreationsområde av många Lidingöbor.

En av de som ofta promenerar längs stranden är Asta Nilsson, som bor i Torsvik. Hon oroas inte för egen del av giftlarmen, men tycker inte det är så bra att hon ofta brukar se unga bada från stranden.

– Jag brukar ibland försöka prata med dem och stoppa dem, men de bryr sig inte, säger hon.

Hon tycker det är bra att kommunen undersöker riskerna i mark som kan vara förorenad.

– Jag hoppas de gör så mycket som de kan göra och har pengar till, säger hon.

Mitt i Lidingö Tidning har tidigare berättat att det också tros finnas gifter vid Elfviks gård, där det en gång i tiden låg en stor textilfabrik som dessutom brann flera gånger. Detta område har också riskklass 1 liksom den gamla skjutbanan i Rudboda.

Där kan marken innehålla bly och hagel efter gamla skott.

I Gåshaga finns det fjärde riskklass 1-området. Där fanns varvet Sjöexpress som brann ner till grunden 1947. Risken för föroreningar är stor där, eftersom markprover redan visat på förhöjda halter av bland annat tungmetaller.

Behöver man vara orolig om man vistas i dessa områden?

– Det är inte bra om man sväljer och får i sig jord, och det i första hand aktuellt när det gäller barn som leker med jorden. Soomartid kan det även finnas risker vid intag av växter eller bär, eller om man andas in jorddamm, säger Tomas Ragnell.

Markprovtagningar ska nu visa om det finns gifter eller ej i områdena.

Redan tidigare har avfallsbolaget Sörab kartlagt områden på ön där det tidigare funnits soptippar. Nu ska kommunen börja jobba med de mest riskfyllda områdena. Även de områden som fått riskklass 2 kommer att ses över i framtiden.

Fakta

Undersökta platser och riskklasser

Riskklass 1: Rudboda skjutbana, Elfviks klädesfabrik, Sjöexpress (Gåshaga) och Värtans mekaniska (Torsvik).

Riskklass 2: Fabriken Jofur (centrum), Caltex Oil (Kyrkviken), Shell på Stockholmsvägen, Lidingö skrotaffär/bildemontering (Gångsätra), Lidingö förnicklingsfabrik (Grönstavägen) och Lidingöbanans gamla spårvagnshall (Hersbyholm).

Riskklass 3: Foresta bilservice, Kämpe Motor (Skärsätra), Larsson hydraulreparationer (Centrum), Sjölanders bil & lack (Skärsätra), Baggeby kemomat, Foresta kemtvätt, Larsbergs snabbkem, Vic självkem (Käppala), Gångsätra skjutbana, flygplansverkstad (Täcka udden)

Riskklass 4: Textilscreen & original (Bodal), Dahltex (Larsberg)

Källa: Ramböll