ANNONS

Så kan stranden vid Magelungen förändras

Den fem kilometer långa strandpromenaden kan se annorlunda ut redan om ett år.
Den fem kilometer långa strandpromenaden kan se annorlunda ut redan om ett år.
Magelungens strandpromenad står inför en rejäl förändring. Nya gångvägar, bryggor, bänkar och lekplatser ska få fler att vistas vid sjön.
ANNONS

24 miljoner kronor ska ge strandpromenaden längs Magelungen ett helt nytt utseende. Vass ska röjas, nya bryggor och gångvägar anläggas – och det ska bli fler sittplatser och mer att göra längs vattnet mellan Fagersjö och Farsta strand.

I förslaget har passagerna utmed sjön har getts nya, fantasieggande namn som anspelar på hur naturen ser ut.

Men blir det bra då? Ja, du kan själv bilda dig en uppfattning. Ett detaljerat programförslag ligger ute på stockholm.se, och här är några av skisserna som finns där:

Farstastrandsbadet föreslås få en ny gång- och solbrygga. Skiss ur programförslaget.

 

Skiss på tänkbara lekplatser i skogsparti mellan Fagersjö och Farsta. Ur programförslaget.

 

ANNONS

Nedanför Ullerudsbacken/Nordmarksvägen i Farsta strand föreslås en ny rund brygga för allmänheten. Ur programförslaget.

 

En ny bryggkonstruktion ska göra det möjligt att komma närmare vattnet i Fagersjö. Skiss ur programförslaget.

Ett pilotprojekt

Upprustningen av Magelungens strandpromenad är ett pilotprojekt i Stockholms stads arbete med så kallade rekreationsstråk. Mitt i Söderort skrev om planerna redan i våras. Här är några av åtgärderna som nämndes då:

*Gallring och nya gångvägar för bättre kontakt med vattnet.

*Cykelparkering i anslutning till stråket.

*Fler toaletter längs vägen.

*Asfaltering av vissa delar för bättre tillgänglighet.

– Vi hoppas även kunna utöka sträckan med gångbryggor som följer vattnet och tillföra aktiviteter längs vägen som utegym och grillplatser, sa projektledaren Christina Söderström Lööf till Mitt i Söderort i april.

Kan stå klart nästa år

Nu har idéerna alltså presenterats i detaljerade skisser. Redan nästa år är det tänkt att hela eller delar det upprustade stråket ska vara färdigt.

 

ANNONS