Strandpromenaden rustas upp för 6 miljoner

En träbrygga byggs på klipporna mellan Äppelviken och Smedslätten.
Första etappen består av en brygga på land längs med kusten vid Borgberget.
Strandpromenaden längs vattnet på Stora Essingen ses som förebild till projektet.
Strandpromenaden längs vattnet på Stora Essingen ses som förebild i projektet.
Så här kan det se ut i vår när första etappen är klar, enligt planerna.
Så här kan det se ut i vår när första etappen är klar, enligt planerna.
Strandpromenaden mellan Alvik och Ålsten ska rustas upp för totalt 6 miljoner kronor.
Nu har spaden satts i marken, och inledningsvis är det sträckan mellan Äppelviken och Smedslätten som prioriteras.

I ett stort projekt ska strandpromenaden mellan Alvik och Ålsten rustas upp med fler sittplatser, bättre belysning och lättare framkomlighet. Prislappen för upprustningen är satt till 6 miljoner kronor fram till 2019 när projektet ska vara klart.

Nu har spaden satts i marken, och i ett första skede är det en sträcka om cirka 150 meter, från Äppelviken i riktning mot Smedslätten, som prioriteras.

Här planeras bland annat en träspång – en träbrygga med räcken som byggs på land – att byggas längs med vattnet, under den gångstig som i dag finns på platsen.

– Vi har gjort en utredning under våren för att se vilken sträcka som är mest otillgänglig, och just mellan Äppelviken och Smedslätten utmed Mälaren är terrängen ganska svår över berg och genom skog, säger Henri Dehaim, projektledare på trafikkontoret.

– Därför bygger vi nu en tillgänglig promenadväg i närheten av den befintliga stigen. Som det ser ut i dag tvingas man i princip att kliva i klippskrevorna för att ta sig fram, säger han.

Den första etappen beräknas vara klar till våren eller försommaren, och efter det ska resterande sträcka mot Smedslätten byggas. I dagsläget finns ingen exakt tidsplan för när sträckan från Äppelviken mot Alvik påbörjas, men hela projektet beräknas vara klart 2019.